Nejnovější

Výstavba a rekonstrukce sportovišť

Sportoviště

Národní sportovní agentura vyhlásila výzvy na výstavbu a rekonstrukci sportovišť

Předmět podpory 

 • výstavba a technické zhodnocení sportovních zařízení
 • vybudování bezbariérových přístupů

Výše podpory až 70%, maximálně 40 000 000 Kč

Příjem žádostí od 1. do 31.10.2023

 

Pro získání více informací kontaktujte LKA!

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dotace pro jednotky SDH obcí

Ministerstvo vnitra ČR zahájilo příjem žádostí o dotace v rámci programu „Účelové investiční dotace pro jednotky SDH obcí“

Předmět podpory – Dotace pro JPO II, III, V

 • stavba nebo rekonstrukce hasičské zbrojnice
 • pořízení nové cisternové automobilové stříkačky
 • pořízení nového dopravního automobilu nebo požárního přívěsu pro hašení

Výše podpory až 70%

Příjem žádostí do 25.9.2023

 

Pro získání více informací kontaktujte LKA!

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Sociální služby

Ministerstvo práce a sociálních věcí právě vyhlásilo výzvy týkající se pobytových sociálních služeb a pořízení automobilů pro sociální služby

ZKVALITNĚNÍ POBYTOVÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Cílem výzvy je vytvoření podmínek pro kvalitní poskytování pobytových sociálních služeb.

Podporované aktivity:

 • nákup nemovitostí včetně pozemků a výstavba, rekonstrukce či úpravy zařízení pro poskytování služeb
 • podpora 100%
 • DPH uznatelným výdajem pro neziskové organizace
 • dotace až 80 mil. Kč

POŘÍZENÍ AUTOMOBILŮ PRO SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Cílem výzvy je podpora nákupu vozidel s alternativním pohonem ( elektromobily a Plug-in hybrid) pro sociální služby poskytované ambulantní a terénní formou.

 • podpora 100%
 • DPH není uznatelným výdajem
 • max. 5 vozidel/projekt

 

Výzvy jsou průběžné – příjem žádostí do vyčerpání alokace.

 

Pro získání více informací kontaktujte LKA!

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Vodní nádrže

Výzvy k předkládání žádostí o dotaci na rekonstrukci a vybudování malých vodních nádrží a požárních nádrží jsou vyhlášeny!

Předmět podpory:

Realizace jedné či více z následujících činností:

 • odtěžení, uložení, rozprostření materiálu (sedimentu)
 • výstavba nebo rekonstrukce technických objektů (hráz, výpustné zařízení, bezpečnostní přeliv, atp.)
 • výsadby doprovodných břehových porostů
 • vybudování a revitalizace umělých vodních požárních nádrží v obcích

Výše podpory min. 80 %

Příjem žádostí do vyčerpání alokace.

 

Pro získání více informací kontaktujte LKA!

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nájemní bydlení

Státní fond podpory investic zahájil příjem žádostí o podporu z programu nájemní bydlení

Předmět podpory:

Výzva je zaměřena na financování výstavby nájemních bytů, které budou pronajímány za místně obvyklé nájemné bez omezení okruhu nájemníků – nejedná se o sociální bydlení. 
 
Podporu lze  využít na vznik nových bytů či rekonstrukci bytů, které nejsou způsobilé k bydlení. Podporu nelze získat na rekonstrukci bytů, které jsou způsobilé k bydlení.
 
Podpora je poskytována formou dotace,
zvýhodněného úvěru nebo kombinací
dotace a zvýhodněného úvěru. 
 • Výše dotace: až do 25 % celkových způsobilých nákladů
 • Výše úvěru: až do 90 % celkových způsobilých nákladů 
 • Podpora až 31 mil. Kč na projekt.
Příjem žádostí od 15. 5. 2023 do vyčerpání alokace. 

 

Pro získání více informací kontaktujte LKA!

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________