Nejnovější

Modernizace a budování odborných učeben v základních školách

 

Ministerstvo pro místní rozvoj posouvá termín výzev na základní školy v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. Žádosti lze nově podávat od 1. 11. 2022.

Parametry výzvy:

 • modernizace a výstavba odborných učeben ZŠ včetně venkovních učeben,
 • nákup vybavení,
 • modernizace prostor školní družiny a školních klubů.

Výše podpory až 90 % způsobilých výdajů.

 

Pro získání více informací kontaktujte LKA!

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Modernizace a budování odborných učeben v základních školách

V rámci nového programového období IROP 2021 – 2027 bude již 22. 9. 2022 vyhlášena další výzva z oblasti vzdělávací infrastruktury.

Parametry výzvy:

 • modernizace a výstavba odborných učeben ZŠ včetně venkovních učeben,
 • nákup vybavení,
 • modernizace prostor školní družiny a školních klubů.

Výše podpory 90 % způsobilých výdajů.

 

Pro získání více informací kontaktujte LKA!

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Dotace na navýšení kapacit MŠ

 

V rámci nového programového období IROP 2021 – 2027 bude již 23. 8. 2022 vyhlášena 1. výzva z oblasti vzdělávací infrastruktury.

Parametry výzvy:

 • navýšení kapacity mateřské školy nebo odstranění závad, na základě nichž byla udělena krajskou hygienickou stanicí výjimka z hygienických požadavků.

Výše podpory 90 % způsobilých výdajů.

 

Pro získání více informací kontaktujte LKA!

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Pořízení fotovoltaické elektrárny

Státní fond životního prostředí za měsíc zahájí příjem žádostí o dotaci na fotovoltaické elektrárny pro obce a města.

Parametry výzvy:

 • instalace nových fotovoltaických systémů na střechy a přístřešky veřejných (nekomerčních) budov,
 • společně s podporou podpořeny i systémy ukládání vyrobené elektřiny, související rekonstrukce střech a vnitřních rozvodů budov, zavedení energetického managementu včetně řídícího softwaru, měřících a řídících prvků,
 • pro města a obce,
 • příjem žádostí od 10. srpna 2022,
 • ukončení příjmu žádostí je 15. března 2023 nebo do vyčerpání alokace.

Výše podpory bude vycházet z celkového instalovaného výkonu FVE, až 75 % způsobilých výdajů.

 

Pro získání více informací kontaktujte LKA!

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Pořízení vozidel s alternativním pohonem

Ministerstvo životního prostředí zahájilo příjem žádostí o dotaci na pořízení vozidel s alternativním pohonem.

Parametry výzvy:

 • pořízení elektromobilů a automobilů s vodíkovým pohonem, menších nákladních elektromobilů, minibusů, motorek, nákladních vozidel i pracovních strojů,
 • pro města, obce, školy, neziskové organizace, výzkumné organizace, veřejnoprávní instituce, církve a náboženské společnosti,
 • o dotaci lze požádat i zpětně,
 • ukončení příjmu žádostí je 15. prosince 2023 nebo do vyčerpání alokace.

Výše podpory dle typu vozidla, max. 50 % pořizovací ceny.

 

Pro získání více informací kontaktujte LKA!

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________