Nejnovější

Sociální bydlení

 

Získejte dotaci na pořízení a adaptaci bytů, bytových domů a nebytových prostor pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení, včetně zajištění přístupnosti osobám s postižením.

Cílem výzvy  je podpora socioekonomického začlenění domácností s nízkými příjmy a znevýhodněných skupin včetně osob se zvláštními potřebami, pomocí bydlení a sociálních služeb.

Oprávnění žadatelé

  • obce, kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji/obcemi, příspěvkové organizace, organizační složky státu, církve, církevní organizace, nestátní neziskové organizace

 

Výše podpory až 90 milionů Kč

Příjem žádostí do 21.02.2025

 

Pro získání více informací kontaktujte LKA!

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Školní budovy

Školní budovy

Získejte dotaci na výstavbu školních budov v pasivním energetickém standardu.

Cílem výzvy je podpora efektivní výstavby budov mateřských, základních a středních škol.

Podporované aktivity

  • výstavba budov v pasivním energetickém standardu
  • výstavba plusových (nulových) budov

Oprávnění žadatelé

  • obce, dobrovolné svazky obcí, kraje, veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace, organizační složky státu, nadace, nadační fondy, obecně prospěšné společnosti, církve a náboženské společnosti

Výše podpory až 200 milionů Kč

Příjem žádostí do 30.11.2023

 

Pro získání více informací kontaktujte LKA!

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dětské skupiny

Dětské skupiny

Národní plán obnovy prostřednictvím výzvy MPSV ČR prodloužil termín pro příjem žádostí týkající se výzvy Dětské skupiny

Předmět podpory 

  • budování nových dětských skupin pro děti do 6-ti let

100% dotace až 25 milionů Kč

Způsobilé výdaje: zpracování žádosti o dotaci, náklady spojené s řízením projektu v době realizace

 

Pro získání více informací kontaktujte LKA!

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Výstavba a rekonstrukce sportovišť

Sportoviště

Národní sportovní agentura vyhlásila výzvy na výstavbu a rekonstrukci sportovišť

Předmět podpory 

  • výstavba a technické zhodnocení sportovních zařízení
  • vybudování bezbariérových přístupů

Výše podpory až 70%, maximálně 40 000 000 Kč

Příjem žádostí od 1. do 31.10.2023

 

Pro získání více informací kontaktujte LKA!

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dotace pro jednotky SDH obcí

Ministerstvo vnitra ČR zahájilo příjem žádostí o dotace v rámci programu „Účelové investiční dotace pro jednotky SDH obcí“

Předmět podpory – Dotace pro JPO II, III, V

  • stavba nebo rekonstrukce hasičské zbrojnice
  • pořízení nové cisternové automobilové stříkačky
  • pořízení nového dopravního automobilu nebo požárního přívěsu pro hašení

Výše podpory až 70%

Příjem žádostí do 25.9.2023

 

Pro získání více informací kontaktujte LKA!

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________