Finanční podpora přípravy projektů

Ministerstvo pro místní rozvoj jako vlastník komponenty 4.1
Národního plánu obnovy vyhlašuje
5. výzvu na finanční podporu přípravy projektů souladných s cíli EU (příprava projektů
dostupného (vč. sociálního) a udržitelného nájemního bydlení)
Datum zahájení příjmu žádostí 2.5.2024
Datum ukončení příjmu žádostí 30.10.2024
Min. výše dotace 500 tis. Kč bez DPH
Max. výše dotace 10 mil. Kč bez DPH
DPH hradí příjemce dotace
Budou podpořeny pouze projekty vedoucí ke zvýšení kapacit dostupného (vč. sociálního)
nájemního bydlení.
Podpořena bude projektová příprava pro výstavbu či rekonstrukci.
1. novostavba bytu nebo bytového domu,
2. změna dokončené stavby, přičemž změnou dokončené stavby se pro účely této výzvy
rozumí: a) stavební úprava, kterou vznikne byt, s výjimkou stavebních úprav v rodinném
domě,
b) nástavba nebo přístavba, kterou vznikne byt, s výjimkou nástavby nebo přístavby v
rodinném domě, pokud nevznikne z rodinného domu bytový dům,
c) stavební úprava rodinného domu, kterou vznikne bytový dům,
d) stavební úpravy existujících ubytovacích kapacit, které ale v současném stavu není
možné obývat, s výjimkou stavebních úprav v rodinném domě,
e) stavební úpravy bytu, v jejichž důsledku dojde k navýšení kapacit dostupného (vč.
sociálního) nájemního bydlení.

Aktualizace strategických plánů obcí a měst

 

Máte připravený aktualizovaný strategický plán obce/města pro blížící se nové programové období?

Strategický plán často tvoří povinnou přílohu žádosti o podporu a s příchodem nového programového období je nutné ho aktualizovat.

Zanesení záměrů žadatele do strategického plánu rozvoje je podmínkou většiny dotačních titulů.

 

Pro získání více informací kontaktujte LKA!

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Cyklostezky ani kabiny pro sportovce EU nepodpoří, mimořádnou podporu získá zdravotnictví, IZS a sociální služby

Rok 2020 byl dramatický až do samého závěru. Po náročných vyjednáváních se podařilo koncem prosince schválit dva dokumenty, které jsou pro odvětví dotací určující: státní rozpočet České republiky na rok 2021 a rozpočtový rámec EU na období 2021-2027. Oba rozpočty obsahují mnoho příležitostí pro financování nejrůznějších investičních projektů v České republice.

V polovině ledna došlo rozuzlení také další drama, kterému jsme věnovali pozornost na podzim minulého roku: mimořádná podpora s názvem React-EU, díky které má Česká republika do konce roku 2023 získat navíc 25 miliard korun od EU, aby se lépe vyrovnala s následky pandemie nemoci COVID-19. Původně uvažovaná podpora výstavby cyklistické infrastruktury a kabin pro sportovce byla z programu vyřazena a všechny prostředky půjdou do zdravotnictví, IZS a sociálních služeb. V následujících měsících se tedy rozhodne, zda Česká republika zvládne tuto pomoc smysluplně a beze zbytku využít.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Evropské miliardy do cyklostezek, nebo do kabin pro sportovce?

O využití prostředků z REACT-EU se rozhodne v následujících týdnech. Malé drama, které může ovlivnit investiční plány mnoha obcí a měst v České republice, se odehrávalo v posledních týdnech a na jeho rozuzlení zatím stále čekáme.

Evropská komise rozhodla v květnu letošního roku o navýšení kohezních fondů na období 2014-2020 o dodatečných 55 miliard EURO v reakci na krizi způsobenou pandemií koronaviru. Tyto dodatečné prostředky mají členským státům pomoci řešit problémy způsobené přímo šířením viru (například ve zdravotnictví), ale také nepřímé dopady jako je propad ekonomiky či zvýšení nezaměstnanosti.

Na Českou republiku připadá z plánovaného balíku peněz asi jedna miliarda EURO, tedy zhruba 25 miliard korun. O jejich využití rozhoduje česká vláda po diskusi s Evropskou komisí a dalšími partnery. Vláda na konci července 2020 schválila, že veškeré tyto prostředky budeme čerpat prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Zároveň vzala na vědomí výčet konkrétních aktivit, na které mohou být prostředky využity: zdravotnictví, integrovaný záchranný systém, sociální služby a cyklodoprava. Konkrétní rozdělení mělo být vyjasněno během podzimu, mnoho měst a obcí s plánovanými projekty nových cyklostezek se ale již začalo připravovat na dotační výzvu, která měla být vyhlášena ještě do konce roku 2020.

Vláda ovšem všechny překvapila svým nenadálým rozhodnutím v polovině října, kdy vyřadila z podporovaných aktivit cyklodopravu a nahradila ji výstavbou kabin pro sportovce a domovů pro seniory v pasivním energetickém standardu. Rozhodnutí vlády měl následně stvrdit Monitorovací výbor IROP 23.10.2020. Kvůli negativní reakci Evropské komise bylo ale rozhodnutí odloženo na příští zasedání výboru, které se plánuje na konec listopadu. Otázka, zda výstavba cyklistické infrastruktury dostane dodatečnou finanční injekci, tak zůstává otevřená.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________