Kanalizace a vodovody – náhradní projekty

 

Druhá šance pro 283 kladně vyhodnocených projektů, které obce a vodohospodáři podali skrze 42., 43. a 44. výzvu OPŽP ale kvůli vyčerpané alokaci na ni nedosáhli. Obce do 2 tisíc obyvatel mohou navíc čerpat také výhodnou půjčku až do výše 20% celkových nákladů

Cílem výzvy  je podpora vybudování kanalizace, čistírny odpadních vod nebo vodovodních řadů.

Oprávnění žadatelé

  • žadatelé, jejichž žádost byla ze strany SFŽP ČR doporučena k podpoře a následně zařazena do zásobníku projektů

 

Výše podpory až 200 milionů

Příjem žádostí od 15.5.2024 do 2.9.2024

 

Pro získání více informací kontaktujte LKA!

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________