Dotace pro jednotky SDH obcí

Ministerstvo Vnitra – generální ředitelství hasičského záchranného sboru ČR, vyhlásilo výzvy pro podání žádostí o dotace obcím v rámci programu “ Účelové investiční dotace pro jednotky obcí“ pro rok 2025

  • Pořízení nového dopravního automobilu
  • Pořízení požárního přívěsu pro hašení
  • Stavba nebo rekonstrukce požární zbrojnice

Oprávnění žadatelé

  • obec, zřizující jednotku SDH obce, která je v rámci plošného pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany zařazena v kategorii JPO II, JPO III nebo JPO V.

Výše podpory:

  • u prvních dvou výzev až 70% celkových uznatelných výdajů, maximálně však 450 nebo 600 tisíc Kč
  • u stavby či rekonstrukce požární zbrojnice až 50% celkových uznatelných nákladů, minimálně však 1,5 mil. Kč a maximálně 6 mil. Kč

Příjem žádostí:

  • od 24.6.2024 do 24.07.2024

Pro získání více informací kontaktujte LKA!

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________