Nájemní bydlení

Státní fond podpory investic zahájil příjem žádostí o podporu z programu nájemní bydlení

Předmět podpory:

Výzva je zaměřena na financování výstavby nájemních bytů, které budou pronajímány za místně obvyklé nájemné bez omezení okruhu nájemníků – nejedná se o sociální bydlení. 
 
Podporu lze  využít na vznik nových bytů či rekonstrukci bytů, které nejsou způsobilé k bydlení. Podporu nelze získat na rekonstrukci bytů, které jsou způsobilé k bydlení.
 
Podpora je poskytována formou dotace,
zvýhodněného úvěru nebo kombinací
dotace a zvýhodněného úvěru. 
 • Výše dotace: až do 25 % celkových způsobilých nákladů
 • Výše úvěru: až do 90 % celkových způsobilých nákladů 
 • Podpora až 31 mil. Kč na projekt.
Příjem žádostí od 15. 5. 2023 do vyčerpání alokace. 

 

Pro získání více informací kontaktujte LKA!

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Rekonstrukce a přestavba veřejných budov

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlásilo výzvu k podávání žádosti o podporu do dotačního programu Podpora rozvoje regionů.

Parametry výzvy:

 • obnova veřejných budov – kulturní domy, obecní úřady, knihovny, školní budovy,
 • dotační titul určený pro obce s počtem obyvatel do 3 000,
 • dotace až 10 mil. Kč,
 • příjem žádostí od 2. 5. do 5. 6. 2023.

Výše podpory 80 %.

 

Pro získání více informací kontaktujte LKA!

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Obnova místních komunikací

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlásilo výzvu k podávání žádosti o podporu do dotačního programu Podpora rozvoje regionů.

Parametry výzvy:

 • obnova místních komunikací a jejich součástí – vozovky, krajnice, přídatné pruhy i parkovací zálivy, včetně zastávkových pruhů linkové osobní dopravy,
 • dále nadjezdy, obnova propustků a ostatních povrchových odvodňovacích zařízení, taras, násypů a svahů,
 • dotační titul určený pro obce a města s až 10 000 obyvateli,
 • dotace až 10 mil. Kč,
 • příjem žádostí od 2. 5. do 5. 6. 2023.

Výše podpory 50 %.

 

Pro získání více informací kontaktujte LKA!

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zkvalitnění terénních a ambulantních sociálních služeb

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo v rámci Národního plánu obnovy výzvu týkající se nepobytových sociálních služeb.

Parametry výzvy:

 • nákup, rekonstrukce či výstavba objektů, zařízení a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování terénních a ambulantních sociálních služeb,
 • obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících sociálních služeb,
 • dotace až 30 mil. Kč,
 • zahájení příjmu žádostí o dotaci již v dubnu 2023.

Výše podpory až 100 %.

 

Pro získání více informací kontaktujte LKA!

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Budování kapacit dětských skupin

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo v rámci Národního plánu obnovy výzvu týkající se dětských skupin.

Parametry výzvy:

 • budování nových dětských skupin, ať už zcela novou výstavbou, nákupem či rekonstrukcí budov, a to za účelem zvýšení kapacity dětských skupin pro děti do šesti let,
 • dotace až 25 mil. Kč,
 • zahájení příjmu žádostí o dotaci již v dubnu 2023.

Výše podpory až 100 %.

 

Pro získání více informací kontaktujte LKA!

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________