Ubytovací zařízení pro příchozí z Ukrajiny

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvu k podávání žádosti o poskytnutí dotace z programu Ukrajina – rozšíření veřejných ubytovacích kapacit.

Parametry výzvy:

 • finančně podpořeny opravy či menší rekonstrukce obecních a krajských objektů, které nejsou nyní obyvatelné, ale mohly by sloužit pro střednědobé ubytování uprchlíků,
 • na vytvoření kapacity pro jednu ubytovanou osobu v bytě může příjemce dotace obdržet max. 120 tis. Kč z uznatelných výdajů akce,
 • na vytvoření kapacity pro jednu ubytovanou osobu v ubytovacím zařízení může příjemce dotace obdržet max. 40 tis. Kč z uznatelných nákladů,
 • ukončení příjmu žádostí je 31. května 2022.

Výše podpory až 85 %

 

Pro získání více informací kontaktujte LKA!

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Výzva z NPO na infrastrukturu sociálních služeb

Ministerstvo práce a sociálních věcí plánuje do konce března vyhlásit investiční dotační výzvu z Národního plánu obnovy zaměřenou na infrastrukturu sociálních služeb.

Předpokládané parametry výzvy:

 • žádat budou moci kraje, obce, městské části (včetně Prahy), jejich příspěvkové organizace, dobrovolné svazky obcí, obecně prospěšné společnosti, ústavy, spolky, církve, církevní organizace a církevní právnické osoby,
 • dotace až 100 % způsobilých výdajů. DPH bude nezpůsobilým výdajem, tudíž reálná výše dotace je necelých 83 %,
 • horní hranice způsobilých výdajů bude 60 až 100 milionů korun,
 • alokace výzvy je 8 miliard korun.

Výše podpory až 100 %

 

Pro získání více informací kontaktujte LKA!

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Výzva z NPO na budování kapacit dětských skupin

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo investiční dotační výzvu z Národního plánu obnovy zaměřenou na budování kapacit dětských skupin.

Parametry výzvy:

 • žádat budou moci kraje, obce, městské části (včetně Prahy), jejich příspěvkové organizace, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace, veřejné školy a výzkumné instituce, nadace a nadační fondy, obecně prospěšné společnosti, ústavy, spolky, církve, církevní organizace a církevní právnické osoby,
 • alokace výzvy je 2,74 mld. Kč,
 • výzva kolová (rozdělena na 3 kola),
 • žádosti se budou podávat do 30.6.2022 (1. kolo), do 30.9.2022 (2. kolo) a do 30.11.2022 (3.kolo),

Výše podpory až 100 %

 

Pro získání více informací kontaktujte LKA!

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Výzva NPŽP na hospodaření se srážkovou vodou

Mezi podporované aktivity patří například:

 • akumulační podzemní nádrže na zachytávání srážkových vod a jejich opětovné využití
 • výměna nepropustných zpevněných povrchů za propustné
 • povrchová vsakovací a retenční zařízení doplněná zelení
 • dešťové zahrady
 • povrchové či podzemní retenční prostory s regulací odtoku do povrchových vod nebo kanalizace
 • povrchové akumulační nádrže navržené v přírodě blízké podobě, které budou doplňkově plnit i ekosystémové funkce

 

Výše podpory až 100%

 

Příjem žádostí je od 12. ledna 2022 nejpozději do 31. srpna 2022 nebo do vyčerpání alokace.

!! V minulých letech došlo k vyčerpání během několika málo dní !!

 

Pro získání více informací kontaktujte LKA!

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dotace na energeticky úsporné renovace veřejných budov

 

Z dotace lze financovat:

 • zateplení obálky budovy, včetně výměny oken a dveří,
 • zajištění řízeného větrání se zpětným získáváním tepla,
 • instalaci vnějších pohyblivých stínících prvků eliminujících letní přehřívání budovy,
 • rekonstrukci a modernizaci vnitřního osvětlení,
 • výměny zdroje pro vytápění, chlazení nebo přípravu teplé užitkové vody
 • instalaci fotovoltaického systému, včetně akumulace elektrické energie.

 

Výše podpory se odvíjí od dosažených technických parametrů.

 

Příjem žádostí byl zahájen 1.12.2021 a je možné je podávat do vyčerpání určené alokace.

 

Pro získání více informací kontaktujte LKA!

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________