Dotace na revitalizaci brownfieldu

Dotace pro malé projekty:

Parametry výzvy:

 • úprava nebo nástavba stavby, která je součástí území se starou stavební zátěží, nové určené pro vzdělávání, výchovu nebo sport, kulturu, společenské účely, obecní úřady, sociální služby nebo péči o rodinu, potřeby složky IZS nebo ochranu obyvatelstva, pro plnění úkolů v rámci veřejné správy nebo zdravotní služby,
 • další možností je odstranění stavby brownfieldu a vybudování přírodního úložiště uhlíku.

Výše podpory až 100 %.

Dotace pro velké projekty:

Parametry výzvy:

 • úprava nebo nástavba stavby, která je součástí brownfieldu, nebo její odstranění a výstavba nové budovy určené stejně jako u malých projektů,
 • o dotaci na velké projekty může požádat nejen obec, ale také jakákoliv právnická osoba.

Výše podpory až 100 %.

 

Pro získání více informací kontaktujte LKA!

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dotace na rozvoj infrastruktury cestovního ruchu

Integrovaný regionální operační program podpoří plánovanou výzvou rozvoj infrastruktury cestovního ruchu.

Parametry výzvy:

 • budování a rekonstrukce turistických a informačních center, naučných stezek, vodácké infrastruktury, parkovišť, navigačních systémů a sociálních zařízení u atraktivit cestovního ruchu,
 • vyhlášení výzvy 23. 2. 2023.

Výše podpory až 85 % způsobilých výdajů.

 

Pro získání více informací kontaktujte LKA!

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Dotace na investice obcí do školství

Ministerstvo financí ČR plánuje vyhlásit na začátku roku 2023 výzvu k předkládání žádostí o dotace na investice obcí do školství.

Parametry výzvy:

 • opravy, modernizace a rozšíření kapacit budov základních a mateřských škol včetně zázemí a příslušenství (např. družiny, jídelny, kotelny, díly, tělocvičny),
 • dotace v rozsahu 2 až 20 mil. Kč.

Výše podpory 70 % způsobilých výdajů.

 

Pro získání více informací kontaktujte LKA!

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Dotace na chodníky a cyklostezky

V současné době je možné předkládat žádosti o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu na podporu zvyšování bezpečnosti nemotorové dopravy.

Parametry výzvy:

 • výstavba, modernizace a rekonstrukce komunikací pro pěší, cyklisty a smíšené stezky pro pěší a cyklisty,
 • příjem žádostí probíhá do vyčerpání alokace, nejpozději však do 6. 10. 2023.

Výše podpory až 85 % způsobilých výdajů.

 

Pro získání více informací kontaktujte LKA!

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Modernizace a budování odborných učeben v základních školách

 

Ministerstvo pro místní rozvoj posouvá termín výzev na základní školy v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. Žádosti lze nově podávat od 1. 11. 2022.

Parametry výzvy:

 • modernizace a výstavba odborných učeben ZŠ včetně venkovních učeben,
 • nákup vybavení,
 • modernizace prostor školní družiny a školních klubů.

Výše podpory až 90 % způsobilých výdajů.

 

Pro získání více informací kontaktujte LKA!

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________