Snížení energetické náročnosti veřejných budov

Cílem výzvy je provedení energeticky úsporné renovace, primárně s využitím obnovitelných zdrojů. Podpořena bude realizace zateplení obálky budovy, včetně výměny oken, zajištění řízeného větrání se zpětným získáváním tepla, vnějších pohyblivých stínících prvků stínění eliminujících letní přehřívání budovy, instalace účinných technologií snižujících spotřebu energie.

Podporované aktivity:

  • stavební úpravy vedoucí ke zlepšení tepelně technických vlastností 
  • zlepšení kvality vnitřního prostředí veřejných budov
  • výstavba či rekonstrukce obnovitelných zdrojů energie

Oprávnění žadatelé

  • obce, dobrovolné svazky obcí, kraje, veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace, nadace, nadační fondy, obecně prospěšné společnosti, církve a náboženské společnosti, obchodní společnosti vlastněné ze 100 % veřejným subjektem, městské části hlavního města Prahy

Výše podpory:

  • až 60% způsobilých výdajů, alokace výzvy je 1 mld. Kč

Příjem žádostí:

  • od 1.7.2024 do 31.10.2024

Pro získání více informací kontaktujte LKA!

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________