Nájemní bydlení

 

Státní fond podpory investic v říjnu zahájí příjem žádostí o podporu dostupného nájemního bydlení.

Výzva bude zaměřena na financování výstavby a rekonstrukce nájemních bytů, které budou pronajímány za místně obvyklé nájemné – nejedná se o sociální bydlení.

Předmět podpory:

  • novostavba bytu v bytovém domě, stavební úprava bytu
  • stavební úprava, nástavba nebo přístavba, kterou vznikne byt
  • stavební úprava rodinného domu, pokud vznikne bytový dům
  • pořízení bytu koupí nebo vydražením ve veřejné dražbě

Oprávnění žadatelé

  • obce, církve, neziskové organizace i firmy

U všech budov, které projdou stavební úpravou, musí dojít ke snížení energetické náročnosti.

Spolu s dotací SFPI poskytovat i zvýhodněný úvěr až do výše 90% celkových způsobilých výdajů

 

Výše dotace: až 25% (případně až 40%) celkových způsobilých nákladů

Výše úvěru: až do 90% celkových způsobilých nákladů

Příjem žádostí se předpokládá od října 2024 do vyčerpání alokace.

 

Pro získání více informací kontaktujte LKA!

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________