LKA

Prostřednictvím fondů EU i národních dotací pomáháme našim klientům realizovat vlastní vize a plány. Poskytujeme jedno z nejlepších projektových poradenství.

V oboru
od roku 2005

Poskytujeme jedno z nejlepších projektových poradenství pro obce a města ve středních a východních Čechách a pomáháme tak rozvíjet infrastrukturu místního regionu. Postupně pokrýváme další regiony při zachování osobní vazby mezi našimi projektovými manažery a klienty.

Naše služby

... jsou unikátní v tom, že klienta provázíme celým procesem dotace. Napíšeme a sestavíme žádost o dotaci, která soutěží s ostatními projekty a dohlédneme na správnost příloh – projektová dokumentace, rozpočty, pozemky, stavební povolení, atd. Po získání dotace na projekt pečlivě dohlížíme a jezdíme na kontrolní dny stavby a další jednání, abychom zajistili, že klient jakoukoliv zbytečnou chybou o přidělenou dotaci nepřijde. Často se jedná o desítky milionů korun a úzká spolupráce je proto nezbytná. S klientem zůstáváme i po dokončení projektu, kdy pomáháme naplnit povinnosti a závazky spojené s udržitelností a účastníme se kontrol projektu.

Náš tým

Mgr. Luboš Rambousek

jednatel společnosti

Konzultant pro stálé klienty a jednatel společnosti

telefon: +420 721 125 978

Jan Jirka

projektový analytik / konzultant

Projektový analytik / konzultant

telefon: +420 773 222 002

Jana Šaflerová

projektový analytik / konzultant

Projektový analytik / konzultant

telefon: +420 777 018 758

Mgr. Jakub Šindler

projektový analytik / konzultant

Projektový analytik / konzultant

telefon: +420 774 750 014

Naše výsledky

0 klientů

počet našich klientů

0 projektů

počet schválených projektů

0.00 mld. Kč

objem získaných dotací

Naše projekty

Výstavba mateřské školky Stará Lysá

IROP - výzva č. 88 - Infrastruktura pro předškolní vzdělávání (SVL) II.

Projekt má za cíl zlepšit dostupnost předškolního vzdělávání v obci Stará Lysá a v okolí. Předmětem projektu je zřízení nové mateřské školy ve Staré Lysé s kapacitou 20 dětí. Cíle bude dosaženo vybudováním nové budovy na pozemku obce, vybavením školky a venkovními úpravami. Výsledkem je nová moderní školka poskytující předškolní vzdělávání.

Hasičská zbrojnice pro JSDH Turkovice, obec Ondřejov

MVČR - JSDH_V3_2022 - stavba nebo rekonstrukce požární zbrojnice

Předmětem žádosti o podporu byla demolice stávající a výstavba nové hasičské zbrojnice pro JSDH Turkovice na stejném místě.

Sociálně terapeutické dílny Harcov

101. výzva IROP - Sociální infrastruktura se zvýšenou energetickou účinností

Cílem projektu je rekonstrukce budovy bývalé tiskárny.

Výstavba mateřské školky Stará Lysá

  • Celkové náklady: 9 093 256,- Kč
  • Částka dotace: 8 151 261,- Kč
  • Termín realizace: 2018 - 2019

Projekt má za cíl zlepšit dostupnost předškolního vzdělávání v obci Stará Lysá a v okolí. Předmětem projektu je zřízení nové mateřské školy ve Staré Lysé s kapacitou 20 dětí. Cíle bude dosaženo vybudováním nové budovy na pozemku obce, vybavením školky a venkovními úpravami. Výsledkem je nová moderní školka poskytující předškolní vzdělávání.

Hasičská zbrojnice pro JSDH Turkovice, obec Ondřejov

  • Celkové náklady: 13 808 426,-
  • Částka dotace: 12 394 913,-
  • Termín realizace: 2022 - 2023

Předmětem žádosti o podporu byla demolice stávající a výstavba nové hasičské zbrojnice pro JSDH Turkovice na stejném místě. Stav zbrojnice, i přes její maximální využívání, byl zcela nevyhovující. Cílem projektu bylo zvýšení celkové připravenosti a vybavenosti JSDH Turkovice, kategorie JPO III k řešení situací, předcházení rizik a katastrof i jejich včasné likvidaci a minimalizaci.

Sociálně terapeutické dílny Harcov

  • Celkové náklady: 25 217 995,-
  • Částka dotace: 23 957 095,-
  • Termín realizace: 2021 - 2023

Cílem projektu byla rekonstrukce budovy bývalé tiskárny a vznik sociálně terapeutických dílen pro osoby s mentálním případně kombinovaným postižením. Dílny byly provozovány v nedostačujících prostorách s minimálním zázemím pro personál i uživatele. Součástí projektu bylo také pořízení osobního automobilu, mobiliáře a IT vybavení.

Aktuality

Sociální bydlení

Získejte dotaci na pořízení a adaptaci bytů, bytových domů a nebytových prostor

Školní budovy

Školní budovy

Získejte dotaci na výstavbu školních budov v pasivním energetickém standardu.

Dětské skupiny

Dětské skupiny

Národní plán obnovy prostřednictvím výzvy MPSV ČR prodloužil termín pro příjem žádostí týkající se výzvy Dětské skupiny

Výstavba a rekonstrukce sportovišť

Sportoviště

Národní sportovní agentura vyhlásila výzvy na výstavbu a rekonstrukci sportovišť