LKA

Prostřednictvím fondů EU i národních dotací pomáháme našim klientům realizovat vlastní vize a plány. Poskytujeme jedno z nejlepších projektových poradenství.

V oboru
od roku 2005

Poskytujeme jedno z nejlepších projektových poradenství pro obce a města ve středních a východních Čechách a pomáháme tak rozvíjet infrastrukturu místního regionu. Postupně pokrýváme další regiony při zachování osobní vazby mezi našimi projektovými manažery a klienty.

Naše služby

... jsou unikátní v tom, že klienta provázíme celým procesem dotace. Napíšeme a sestavíme žádost o dotaci, která soutěží s ostatními projekty a dohlédneme na správnost příloh – projektová dokumentace, rozpočty, pozemky, stavební povolení, atd. Po získání dotace na projekt pečlivě dohlížíme a jezdíme na kontrolní dny stavby a další jednání, abychom zajistili, že klient jakoukoliv zbytečnou chybou o přidělenou dotaci nepřijde. Často se jedná o desítky milionů korun a úzká spolupráce je proto nezbytná. S klientem zůstáváme i po dokončení projektu, kdy pomáháme naplnit povinnosti a závazky spojené s udržitelností a účastníme se kontrol projektu.

Náš tým

Mgr. Luboš Rambousek

jednatel společnosti

Konzultant pro stálé klienty a jednatel společnosti

telefon: +420 721 125 978

Jan Jirka

projektový analytik / konzultant

Projektový analytik / konzultant

telefon: +420 773 222 002

Naše výsledky

0 klientů

počet našich klientů

0 projektů

počet schválených projektů

0.00 mld. Kč

objem získaných dotací

Naše projekty

Revitalizace hradu Kost

IROP, výzva č. 13, Revitalizace vybraných památek

Projekt Revitalizace hradu Kost se zaměřuje jednak na záchranné práce na hradě, jako je řešení vlhkostních poměrů, oprava parkánové zdi a skalního masivu, konzervace plastických částí kamenného zdiva, odvlhčení a práce na krovu kaple sv. Anny...

Sociální bydlení Pospolitě v Kutné Hoře

IROP, výzva č.35, Sociální bydlení pro sociálně vyloučené lokality

Předmětem projektu byl nákup nemovitosti čp. 360 v ulici Čelakovského v Kutné Hoře a jeho následná rekonstrukce, která nyní slouží výhradně pro potřeby sociálního bydlení. V obytném domě vznikly ...

Modernizace přestupního terminálu v Kolíně

IROP, výzva č.24, Výstavba a modernizace přestupních terminálů

Předmětem projektu byla modernizace přestupního terminálu v Kolíně, ze kterého odjíždí spoje regionální a městské autobusové dopravy a železniční dopravy.

Revitalizace hradu Kost

  • Celkové náklady: cca 106 581 394,- Kč
  • Částka dotace: 75 105 410,- Kč
  • Termín realizace: 2019 - 2021

Projekt Revitalizace hradu Kost se zaměřuje jednak na záchranné práce na hradě, jako je řešení vlhkostních poměrů, oprava parkánové zdi a skalního masivu, konzervace plastických částí kamenného zdiva, odvlhčení a práce na krovu kaple sv. Anny, revitalizace povrchu nádvoří a parkánů, a jednak na návazné činnosti, které povedou ke zpřístupnění nových objektů pro návštěvníky i ke zvýšení celkového počtu návštěv (např. otevření nové expozice s 3D prezentací). Památka bude rovněž nově zabezpečena kamerami a záznamovým zařízením.

Sociální bydlení Pospolitě v Kutné Hoře

  • Celkové náklady: 8 774 852,- Kč
  • Částka dotace: 6 987 780,- Kč
  • Termín realizace: 2016 - 2018

Předmětem projektu byl nákup nemovitosti čp. 360 v ulici Čelakovského v Kutné Hoře a jeho následná rekonstrukce, která nyní slouží výhradně pro potřeby sociálního bydlení. V obytném domě vznikly 3 sociální byty o velikosti 3+kk, které poskytují zázemí osobám v bytové nouzi.

Modernizace přestupního terminálu v Kolíně

  • Celkové náklady: 89 653 632,- Kč
  • Částka dotace: 44 801 222,- Kč
  • Termín realizace: 2017 - 2018

Předmětem projektu byla modernizace přestupního terminálu v Kolíně, ze kterého odjíždí spoje regionální a městské autobusové dopravy a železniční dopravy. Cílem projektu bylo zvýšit konkurenceschopnost, dostupnost a bezpečnost města vybudováním moderního, bezpečného a komfortního dopravního terminálu, který usnadní přestupy mezi vlaky, autobusy a vlastní dopravou, zjednoduší orientaci cestujících a dopravců a přitom bude architektonicky ladit s původní budovou ČD. Projekt zahrnoval rekonstrukci komunikací a zpevněných ploch včetně vytvoření parkovacích zálivů, vytvoření zpevněných ploch a chodníků nově vytvořeného autobusového terminálu společně s unikátním zastřešením a osvětlením. Samozřejmostí bylo kompletní bezbariérové řešení terminálu pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Dále projekt zahrnoval vytvoření odstavné plochy pro autobusy, vytvoření parkoviště P+R s kapacitou 104 vozidel a parkovací zálivy K+R, sadové úpravy, městský mobiliář a modernizaci informačního systému. V roce 2019 získal terminál cenu za nejlepší realizaci veřejného prostoru v soutěži Stavba roku Středočeského kraje.

Aktuality

Školní budovy

Školní budovy

Získejte dotaci na výstavbu školních budov v pasivním energetickém standardu.

Dětské skupiny

Dětské skupiny

Národní plán obnovy prostřednictvím výzvy MPSV ČR prodloužil termín pro příjem žádostí týkající se výzvy Dětské skupiny

Výstavba a rekonstrukce sportovišť

Sportoviště

Národní sportovní agentura vyhlásila výzvy na výstavbu a rekonstrukci sportovišť

Dotace pro jednotky SDH obcí

Účelové investiční dotace