LKA

Prostřednictvím fondů EU i národních dotací pomáháme našim klientům realizovat vlastní vize a plány. Poskytujeme jedno z nejlepších projektových poradenství.

V oboru
od roku 2005

Poskytujeme jedno z nejlepších projektových poradenství pro obce a města ve středních a východních Čechách a pomáháme tak rozvíjet infrastrukturu místního regionu. Postupně pokrýváme další regiony při zachování osobní vazby mezi našimi projektovými manažery a klienty.

Naše služby

... jsou unikátní v tom, že klienta provázíme celým procesem dotace. Napíšeme a sestavíme žádost o dotaci, která soutěží s ostatními projekty a dohlédneme na správnost příloh – projektová dokumentace, rozpočty, pozemky, stavební povolení, atd. Po získání dotace na projekt pečlivě dohlížíme a jezdíme na kontrolní dny stavby a další jednání, abychom zajistili, že klient jakoukoliv zbytečnou chybou o přidělenou dotaci nepřijde. Často se jedná o desítky milionů korun a úzká spolupráce je proto nezbytná. S klientem zůstáváme i po dokončení projektu, kdy pomáháme naplnit povinnosti a závazky spojené s udržitelností a účastníme se kontrol projektu.

Náš tým

Mgr. Luboš Rambousek

jednatel společnosti

Konzultant pro stálé klienty a jednatel společnosti

telefon: +420 721 125 978

Jan Jirka

projektový analytik / konzultant

Projektový analytik / konzultant

telefon: +420 773 222 002

Naše výsledky

0 klientů

počet našich klientů

0 projektů

počet schválených projektů

0.00 mld. Kč

objem získaných dotací

Naše projekty

Obec Třebotov - Zvýšení kapacity mateřské školy

IROP, výzva č. 1/ITI Praha, Budování kapacit předškolního vzdělávání

Předmětem projektu byla stavba nové přístavby ZŠ a MŠ Třebotov, ve které vznikla dvě oddělení mateřské školy. Realizací projektu došlo k navýšení kapacity mateřské školy o 25 míst, čímž byl vyřešen problém ...

Přístavba odborných učeben ZŠ Čechtice

IROP, výzva č. 47, Infrastruktura základních škol SVL

Cílem projektu bylo vybudování chybějících odborných učeben a jejich zázemí na ZŠ Čechtice pomocí přístavby ke stávající budově školy, a to z důvodu zkvalitnění odborné výuky předmětů vážících se na klíčové kompetence IROP...

Modernizace přestupního terminálu v Mnichově Hradišti

IROP, výzva č. 73, Výstavba a modernizace přestupních terminálů II.

Cílem projektu bylo zvýšit konkurenceschopnost, dostupnost a bezpečnost města vybudováním moderního, bezpečného a komfortního dopravního terminálu, který usnadní přestupy mezi vlaky, autobusy a vlastní dopravou ...

Obec Třebotov - Zvýšení kapacity mateřské školy

  • Celkové náklady: 24 436 667,- Kč
  • Částka dotace: 21 993 000,- Kč
  • Termín realizace: 2018 - 2019

Předmětem projektu byla stavba nové přístavby ZŠ a MŠ Třebotov, ve které vznikla dvě oddělení mateřské školy. Realizací projektu došlo k navýšení kapacity mateřské školy o 25 míst, čímž byl vyřešen problém s nedostatkem kapacity MŠ v Třebotově a s její přeplněností.

Přístavba odborných učeben ZŠ Čechtice

  • Celkové náklady: 38 932 620,- Kč
  • Částka dotace: 35 039 350,- Kč
  • Termín realizace: 2018 - 2019

Cílem projektu bylo vybudování chybějících odborných učeben a jejich zázemí na ZŠ Čechtice pomocí přístavby ke stávající budově školy, a to z důvodu zkvalitnění odborné výuky předmětů vážících se na klíčové kompetence IROP. Byly vybudovány a vybaveny bezbariérové odborné učebny (učebna chemie, dílny, učebna přírodních věd s vytápěným skleníkem, multifunkční učebna digitálních technologií, která zároveň slouží jako jazyková učebna). V projektu byla řešena vnitřní konektivita, připojení k internetu a nákup kompenzačních pomůcek. Zároveň došlo k úpravě přilehlé zahrady.

Modernizace přestupního terminálu v Mnichově Hradišti

  • Celkové náklady: 31 874 752,- Kč
  • Částka dotace: 28 687 276,- Kč
  • Termín realizace: 2018 - 2019

Cílem projektu bylo zvýšit konkurenceschopnost, dostupnost a bezpečnost města vybudováním moderního, bezpečného a komfortního dopravního terminálu, který usnadní přestupy mezi vlaky, autobusy a vlastní dopravou, zjednoduší orientaci cestujících a dopravců, a přitom bude architektonicky ladit s původní budovou ČD.