LKA

Prostřednictvím fondů EU i národních dotací pomáháme našim klientům realizovat vlastní vize a plány. Poskytujeme jedno z nejlepších projektových poradenství.

V oboru
od roku 2005

Poskytujeme jedno z nejlepších projektových poradenství pro obce a města ve středních a východních Čechách a pomáháme tak rozvíjet infrastrukturu místního regionu. Postupně pokrýváme další regiony při zachování osobní vazby mezi našimi projektovými manažery a klienty.

Naše služby

... jsou unikátní v tom, že klienta provázíme celým procesem dotace. Napíšeme a sestavíme žádost o dotaci, která soutěží s ostatními projekty a dohlédneme na správnost příloh – projektová dokumentace, rozpočty, pozemky, stavební povolení, atd. Po získání dotace na projekt pečlivě dohlížíme a jezdíme na kontrolní dny stavby a další jednání, abychom zajistili, že klient jakoukoliv zbytečnou chybou o přidělenou dotaci nepřijde. Často se jedná o desítky milionů korun a úzká spolupráce je proto nezbytná. S klientem zůstáváme i po dokončení projektu, kdy pomáháme naplnit povinnosti a závazky spojené s udržitelností a účastníme se kontrol projektu.

Náš tým

Mgr. Luboš Rambousek

jednatel společnosti

Konzultant pro stálé klienty a jednatel společnosti

telefon: +420 721 125 978

Jan Jirka

projektový analytik / konzultant

Projektový analytik / konzultant

telefon: +420 773 222 002

Jana Šaflerová

projektový analytik / konzultant

Projektový analytik / konzultant

telefon: +420 777 018 758

Mgr. Jakub Šindler

projektový analytik / konzultant

Projektový analytik / konzultant

telefon: +420 774 750 014

Naše výsledky

0 klientů

počet našich klientů

0 projektů

počet schválených projektů

0.00 mld. Kč

objem získaných dotací

Naše projekty

Výstavba mateřské školy Hýskov

IROP, výzva č. 87, Infrastruktura pro předškolní vzdělávání II

Cílem projektu je výstavba nové budovy mateřské školy s kuchyní a jídelnou. V současné době v obci Hýskov existuje Mateřská škola Ledňáček Hýskov, ale kapacitně neodpovídá poptávce po předškolním vzdělání od místního obyvatelstva...

Obnova vegetace na Zeleném náměstí v Křinci

OP ŽP, výzva č. 15, ochrana a péče o přírodu a krajinu

Cílem projektu bylo vykácení nemocných a nehodnotných dřevin, šetrná realizace průřezů, realizace nové sadby, zvýšení bezpečnosti pro uživatele parku, posílení ekologické stability území a biodiverzity na Zeleném náměstí v Křinci.

Modernizace přestupního terminálu v Kolíně

IROP, výzva č.24, Výstavba a modernizace přestupních terminálů

Předmětem projektu byla modernizace přestupního terminálu v Kolíně, ze kterého odjíždí spoje regionální a městské autobusové dopravy a železniční dopravy.

Výstavba mateřské školy Hýskov

  • Celkové náklady: 56 704 319,- Kč
  • Částka dotace: 40 455 107,- Kč
  • Termín realizace: 2017 - 2020

Cílem projektu je výstavba nové budovy mateřské školy s kuchyní a jídelnou. V současné době v obci Hýskov existuje Mateřská škola Ledňáček Hýskov, ale kapacitně neodpovídá poptávce po předškolním vzdělání od místního obyvatelstva. Navýšení kapacity bude řešeno vybudováním nové budovy, kde vzniknou 2 třídy s kapacitou pro 50 dětí.

Obnova vegetace na Zeleném náměstí v Křinci

  • Celkové náklady: 366 837,- Kč
  • Částka dotace: 217 249,- Kč
  • Termín realizace: 2016

Cílem projektu bylo vykácení nemocných a nehodnotných dřevin, šetrná realizace průřezů, realizace nové sadby, zvýšení bezpečnosti pro uživatele parku, posílení ekologické stability území a biodiverzity na Zeleném náměstí v Křinci.

Modernizace přestupního terminálu v Kolíně

  • Celkové náklady: 89 653 632,- Kč
  • Částka dotace: 44 801 222,- Kč
  • Termín realizace: 2017 - 2018

Předmětem projektu byla modernizace přestupního terminálu v Kolíně, ze kterého odjíždí spoje regionální a městské autobusové dopravy a železniční dopravy. Cílem projektu bylo zvýšit konkurenceschopnost, dostupnost a bezpečnost města vybudováním moderního, bezpečného a komfortního dopravního terminálu, který usnadní přestupy mezi vlaky, autobusy a vlastní dopravou, zjednoduší orientaci cestujících a dopravců a přitom bude architektonicky ladit s původní budovou ČD. Projekt zahrnoval rekonstrukci komunikací a zpevněných ploch včetně vytvoření parkovacích zálivů, vytvoření zpevněných ploch a chodníků nově vytvořeného autobusového terminálu společně s unikátním zastřešením a osvětlením. Samozřejmostí bylo kompletní bezbariérové řešení terminálu pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Dále projekt zahrnoval vytvoření odstavné plochy pro autobusy, vytvoření parkoviště P+R s kapacitou 104 vozidel a parkovací zálivy K+R, sadové úpravy, městský mobiliář a modernizaci informačního systému. V roce 2019 získal terminál cenu za nejlepší realizaci veřejného prostoru v soutěži Stavba roku Středočeského kraje.

Aktuality

Nájemní bydlení

Státní fond podpory investic v říjnu zahájí příjem žádostí o podporu dostupného nájemního bydlení.

Kanalizace a vodovody - náhradní projekty

Cílem výzvy  je podpora vybudování kanalizace, čistírny odpadních vod nebo vodovodních řadů.

Finanční podpora přípravy projektů

Ministerstvo pro místní rozvoj jako vlastník komponenty 4.1 Národního plánu obnovy vyhlašuje

Zvyšování bezpečnosti dopravy

Zvyšování bezpečnosti dopravy