LKA

Prostřednictvím fondů EU i národních dotací pomáháme našim klientům realizovat vlastní vize a plány. Poskytujeme jedno z nejlepších projektových poradenství.

V oboru
od roku 2005

Poskytujeme jedno z nejlepších projektových poradenství pro obce a města ve středních a východních Čechách a pomáháme tak rozvíjet infrastrukturu místního regionu. Postupně pokrýváme další regiony při zachování osobní vazby mezi našimi projektovými manažery a klienty.

Naše služby

... jsou unikátní v tom, že klienta provázíme celým procesem dotace. Napíšeme a sestavíme žádost o dotaci, která soutěží s ostatními projekty a dohlédneme na správnost příloh – projektová dokumentace, rozpočty, pozemky, stavební povolení, atd. Po získání dotace na projekt pečlivě dohlížíme a jezdíme na kontrolní dny stavby a další jednání, abychom zajistili, že klient jakoukoliv zbytečnou chybou o přidělenou dotaci nepřijde. Často se jedná o desítky milionů korun a úzká spolupráce je proto nezbytná. S klientem zůstáváme i po dokončení projektu, kdy pomáháme naplnit povinnosti a závazky spojené s udržitelností a účastníme se kontrol projektu.

Náš tým

Mgr. Luboš Rambousek

jednatel společnosti

Konzultant pro stálé klienty a jednatel společnosti

telefon: +420 721 125 978

Jan Jirka

projektový analytik / konzultant

Projektový analytik / konzultant

telefon: +420 773 222 002

Jana Šaflerová

projektový analytik / konzultant

Projektový analytik / konzultant

telefon: +420 777 018 758

Mgr. Jakub Šindler

projektový analytik / konzultant

Projektový analytik / konzultant

telefon: +420 774 750 014

Naše výsledky

0 klientů

počet našich klientů

0 projektů

počet schválených projektů

0.00 mld. Kč

objem získaných dotací

Naše projekty

Rekonstrukce vodárenské věže pro cestovní ruch Kolín

ROP Střední Čechy – výzva č. 79, cestovní ruch

Cílem projektu byla rekonstrukce vodárenské věže, její přeměna na rozhlednu s tematicky zaměřenými expozicemi a napojení na stávající cyklotrasy.

Parkovací dům P+R v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi

25. výzva ITI Pražské metropolitní oblasti, IROP - Výstavba a modernizace terminálů veřejné dopravy a systémů pro přestup na veřejnou dopravu v zázemí Prahy

Cílem projektu je vybudování parkovacího domu, čímž dojde k rozšíření parkovacích kapacit v blízkosti zastávek železnice a autobusů, a to nejen pro automobily, ale i pro jízdní kola.

Revitalizace areálu sv. Bartoloměje v Kolíně

IROP, výzva č. 13, Revitalizace vybraných památek

Projekt řešil stavebně technickou a památkovou obnovu vybraných objektů a prostranství v areálu kostela sv. Bartoloměje v Kolíně: zvonice, kostnice, staré školy a parteru.

Rekonstrukce vodárenské věže pro cestovní ruch Kolín

  • Celkové náklady: 10 843 310,- Kč
  • Částka dotace: 8 839 669,- Kč
  • Termín realizace: 2013 – 2015

Cílem projektu byla rekonstrukce vodárenské věže, její přeměna na rozhlednu s tematicky zaměřenými expozicemi a napojení na stávající cyklotrasy.

Parkovací dům P+R v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi

  • Celkové náklady: 132 800 000,- Kč
  • Částka dotace: 100 000 000,- Kč
  • Termín realizace: 2020 - 2021

Cílem projektu je snížení využívání individuální automobilové dopravy ve prospěch šetrnějších způsobů přepravy, jakými jsou doprava veřejná, cyklistická či pěší. Rozvoj alternativních způsobů přepravy by měl vést mimo jiné k poklesu množství dopravních nehod, kongescí, zlepšení životního prostředí snížením emisí, vibrací a hluku za současného zvyšování bezpečnosti provozu a zajištění bezbariérového přístupu. Dílčími cíli projektu je zajištění potřeb specifických skupin obyvatel v dopravě, zajištění bezpečnosti a bezbariérovosti dopravy v zájmu zvýšení podílu udržitelných forem dopravy, dále zajištění dopravní dostupnosti práce, služeb a vzdělání.

Revitalizace areálu sv. Bartoloměje v Kolíně

  • Celkové náklady: 89 956 108,- Kč
  • Částka dotace: 77 734 567,- Kč
  • Termín realizace: 2017 - 2020

Projekt řešil stavebně technickou a památkovou obnovu vybraných objektů a prostranství v areálu kostela sv. Bartoloměje v Kolíně: zvonice, kostnice, staré školy a parteru. Hlavním cílem projektu byla stavební obnova areálu, zároveň zpřístupnění některých dosud nezpřístupněných prostor památky. Projekt chce využít kulturní potenciál památky pro celoroční poskytování kulturních a vzdělávacích služeb veřejnosti. Další aktivitou byla obnova zeleně, odstraňování přístupových bariér, vybudování nových unikátních expozic, pořízení nezbytného vybavení a zařízení, zvýšení ochrany památky a jejího zabezpečení, modernizace nezbytných objektů technického a technologického zázemí, sociálního zázemí a návštěvnické infrastruktury. Součástí výstupů z realizace projektu byla rovněž digitalizace památky (3D scan) a vytvoření modelu celého areálu, který je veřejnosti přístupný v budově městské radnice.

Aktuality

Sociální bydlení

Získejte dotaci na pořízení a adaptaci bytů, bytových domů a nebytových prostor

Školní budovy

Školní budovy

Získejte dotaci na výstavbu školních budov v pasivním energetickém standardu.

Dětské skupiny

Dětské skupiny

Národní plán obnovy prostřednictvím výzvy MPSV ČR prodloužil termín pro příjem žádostí týkající se výzvy Dětské skupiny

Výstavba a rekonstrukce sportovišť

Sportoviště

Národní sportovní agentura vyhlásila výzvy na výstavbu a rekonstrukci sportovišť