LKA

Prostřednictvím fondů EU i národních dotací pomáháme našim klientům realizovat vlastní vize a plány. Poskytujeme jedno z nejlepších projektových poradenství.

V oboru
od roku 2005

Poskytujeme jedno z nejlepších projektových poradenství pro obce a města ve středních a východních Čechách a pomáháme tak rozvíjet infrastrukturu místního regionu. Postupně pokrýváme další regiony při zachování osobní vazby mezi našimi projektovými manažery a klienty.

Naše služby

... jsou unikátní v tom, že klienta provázíme celým procesem dotace. Napíšeme a sestavíme žádost o dotaci, která soutěží s ostatními projekty a dohlédneme na správnost příloh – projektová dokumentace, rozpočty, pozemky, stavební povolení, atd. Po získání dotace na projekt pečlivě dohlížíme a jezdíme na kontrolní dny stavby a další jednání, abychom zajistili, že klient jakoukoliv zbytečnou chybou o přidělenou dotaci nepřijde. Často se jedná o desítky milionů korun a úzká spolupráce je proto nezbytná. S klientem zůstáváme i po dokončení projektu, kdy pomáháme naplnit povinnosti a závazky spojené s udržitelností a účastníme se kontrol projektu.

Náš tým

Mgr. Luboš Rambousek

jednatel společnosti

Konzultant pro stálé klienty a jednatel společnosti

telefon: +420 721 125 978

Jan Jirka

projektový analytik / konzultant

Projektový analytik / konzultant

telefon: +420 773 222 002

Ing. Dominika Máčeová

projektový analytik / konzultant

Projektový analytik / konzultant

telefon: +420 777 018 758

Naše výsledky

0 klientů

počet našich klientů

0 projektů

počet schválených projektů

0.00 mld. Kč

objem získaných dotací

Naše projekty

Parkovací dům P+R v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi

25. výzva ITI Pražské metropolitní oblasti, IROP - Výstavba a modernizace terminálů veřejné dopravy a systémů pro přestup na veřejnou dopravu v zázemí Prahy

Cílem projektu je vybudování parkovacího domu, čímž dojde k rozšíření parkovacích kapacit v blízkosti zastávek železnice a autobusů, a to nejen pro automobily, ale i pro jízdní kola.

Pořízení nové CAS pro JSDH Ondřejov

IROP, výzva č. 19, technika pro IZS

Cílem projektu bylo dosažení vyšší ochrany zdraví osob, zvířat a životního prostředí prostřednictvím modernizace a vylepšení vybavení JSDH Ondřejov. Současná CAS byla značně opotřebovaná, poruchová a pomalá při dojezdech k požárům ...

Přístavba odborných učeben ZŠ Čechtice

IROP, výzva č. 47, Infrastruktura základních škol SVL

Cílem projektu bylo vybudování chybějících odborných učeben a jejich zázemí na ZŠ Čechtice pomocí přístavby ke stávající budově školy, a to z důvodu zkvalitnění odborné výuky předmětů vážících se na klíčové kompetence IROP...

Parkovací dům P+R v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi

  • Celkové náklady: 132 800 000,- Kč
  • Částka dotace: 100 000 000,- Kč
  • Termín realizace: 2020 - 2021

Cílem projektu je snížení využívání individuální automobilové dopravy ve prospěch šetrnějších způsobů přepravy, jakými jsou doprava veřejná, cyklistická či pěší. Rozvoj alternativních způsobů přepravy by měl vést mimo jiné k poklesu množství dopravních nehod, kongescí, zlepšení životního prostředí snížením emisí, vibrací a hluku za současného zvyšování bezpečnosti provozu a zajištění bezbariérového přístupu. Dílčími cíli projektu je zajištění potřeb specifických skupin obyvatel v dopravě, zajištění bezpečnosti a bezbariérovosti dopravy v zájmu zvýšení podílu udržitelných forem dopravy, dále zajištění dopravní dostupnosti práce, služeb a vzdělání.

Pořízení nové CAS pro JSDH Ondřejov

  • Celkové náklady: 7 798 038,- Kč
  • Částka dotace: 7 018 234,- Kč
  • Termín realizace: 2018

Cílem projektu bylo dosažení vyšší ochrany zdraví osob, zvířat a životního prostředí prostřednictvím modernizace a vylepšení vybavení JSDH Ondřejov. Současná CAS byla značně opotřebovaná, poruchová a pomalá při dojezdech k požárům. Pořízením nové CAS se zlepšili výjezdové možnosti JSDH Ondřejov, bude moci zasahovat rychleji a efektivněji v širším dojezdovém kruhu.

Přístavba odborných učeben ZŠ Čechtice

  • Celkové náklady: 38 932 620,- Kč
  • Částka dotace: 35 039 350,- Kč
  • Termín realizace: 2018 - 2019

Cílem projektu bylo vybudování chybějících odborných učeben a jejich zázemí na ZŠ Čechtice pomocí přístavby ke stávající budově školy, a to z důvodu zkvalitnění odborné výuky předmětů vážících se na klíčové kompetence IROP. Byly vybudovány a vybaveny bezbariérové odborné učebny (učebna chemie, dílny, učebna přírodních věd s vytápěným skleníkem, multifunkční učebna digitálních technologií, která zároveň slouží jako jazyková učebna). V projektu byla řešena vnitřní konektivita, připojení k internetu a nákup kompenzačních pomůcek. Zároveň došlo k úpravě přilehlé zahrady.

Aktuality

Pořízení fotovoltaické elektrárny

Na střechy a přístřešky veřejných budov.

Pořízení vozidel s alternativním pohonem

Podpora dle typu vozidla - max. 50 % pořizovací ceny.

Ubytovací zařízení pro příchozí z Ukrajiny

Opravy či menší rekonstrukce obecních a krajských objektů.

Výzva z NPO na infrastrukturu sociálních služeb

MPSV vyhlásí výzvu do konce března.