LKA

Prostřednictvím fondů EU i národních dotací pomáháme našim klientům realizovat vlastní vize a plány. Poskytujeme jedno z nejlepších projektových poradenství.

V oboru
od roku 2005

Poskytujeme jedno z nejlepších projektových poradenství pro obce a města ve středních a východních Čechách a pomáháme tak rozvíjet infrastrukturu místního regionu. Postupně pokrýváme další regiony při zachování osobní vazby mezi našimi projektovými manažery a klienty.

Naše služby

... jsou unikátní v tom, že klienta provázíme celým procesem dotace. Napíšeme a sestavíme žádost o dotaci, která soutěží s ostatními projekty a dohlédneme na správnost příloh – projektová dokumentace, rozpočty, pozemky, stavební povolení, atd. Po získání dotace na projekt pečlivě dohlížíme a jezdíme na kontrolní dny stavby a další jednání, abychom zajistili, že klient jakoukoliv zbytečnou chybou o přidělenou dotaci nepřijde. Často se jedná o desítky milionů korun a úzká spolupráce je proto nezbytná. S klientem zůstáváme i po dokončení projektu, kdy pomáháme naplnit povinnosti a závazky spojené s udržitelností a účastníme se kontrol projektu.

Náš tým

Mgr. Luboš Rambousek

jednatel společnosti

Konzultant pro stálé klienty a jednatel společnosti

telefon: +420 721 125 978

Jan Jirka

projektový analytik / konzultant

Projektový analytik / konzultant

telefon: +420 773 222 002

Jana Šaflerová

projektový analytik / konzultant

Projektový analytik / konzultant

telefon: +420 777 018 758

Mgr. Jakub Šindler

projektový analytik / konzultant

Projektový analytik / konzultant

telefon: +420 774 750 014

Naše výsledky

0 klientů

počet našich klientů

0 projektů

počet schválených projektů

0.00 mld. Kč

objem získaných dotací

Naše projekty

Zvýšení bezpečnosti dopravy v obci Ondřejov

IROP, výzva č.18, Podpora bezpečnosti dopravy a cyklodopravy

Projekt řešil rekonstrukci stávajících a zároveň výstavbu nových chodníků v obci Ondřejov (konkrétně podél velmi frekventované silnice II/113, která vede středem obce). Na značné části území chodníky zcela chyběly. V místech, kde ...

Sociální bydlení na Františku, Lysá nad Labem

Sociální bydlení pro sociálně vyloučené lokality - IROP

Záměrem projektu bylo zajištění přístupu cílové skupiny k dlouhodobému nájemnímu bydlení.

Vybudování workoutového hřiště a víceúčelového hřiště v obci Čistá u Mladé Boleslavi

Program 2017 - 2020, Fond obnovy venkova - Středočeský kraj

Předmětem projektu je výstavba workoutového hřiště a víceúčelového hřiště v rámci sportovního areálu v Čisté. Jedná se o areál s fotbalovým hřištěm a zázemím.

Zvýšení bezpečnosti dopravy v obci Ondřejov

  • Celkové náklady: 8 382 511,- Kč
  • Částka dotace: 4 834 798,- Kč
  • Termín realizace: 2016 - 2018

Projekt řešil rekonstrukci stávajících a zároveň výstavbu nových chodníků v obci Ondřejov (konkrétně podél velmi frekventované silnice II/113, která vede středem obce). Na značné části území chodníky zcela chyběly. V místech, kde chodníky byly, byl jejich stav velmi špatný. Přesun mezi lokalitami byl tak pro chodce nepřehledný a rizikový. Řešení projektu je nově bezbariérové.

Sociální bydlení na Františku, Lysá nad Labem

  • Celkové náklady: 16 109 830,- Kč
  • Částka dotace: 7 685 445,- Kč
  • Termín realizace: 2016 - 2021

Město Lysá nad Labem chtělo pomoci svým občanům, kteří se nacházeli v bytové nouzi, a proto se rozhodlo vytvořit ve starém městském objektu sociální byty, které občanům v bytové nouzi nabídlo k dlouhodobému nájemnímu bydlení, aby tak lépe překlenuli nepříznivou sociální situaci.

Vybudování workoutového hřiště a víceúčelového hřiště v obci Čistá u Mladé Boleslavi

  • Celkové náklady: 930 000,- Kč
  • Částka dotace: 740 000,- Kč
  • Termín realizace: 2020

Předmětem projektu je výstavba workoutového hřiště a víceúčelového hřiště v rámci sportovního areálu v Čisté. Jedná se o areál s fotbalovým hřištěm a zázemím. Plocha, na které bude workoutové hřiště umístěno, je nevyužívaná, zarostlá a nedostatečně odvodněná. Plocha zarůstá travinami, plevelem a dřevinami. Hrozí šíření plevelů na blízké fotbalové hřiště. Plocha určená pro vybudování víceúčelového hřiště je vyasfaltovaná bez současného využití. Ponechání plochy bez trvalého využití je dlouhodobě neudržitelné. S jiným možným využitím, než je multifunkční sportoviště se v současné době neuvažuje. A to především k jeho umístění v blízkosti fotbalového hřiště se zázemím a vzhledem k potřebám místních sportovních spolků, mládeže, dětí a široké veřejnosti.

Aktuality

Dotace pro jednotky SDH obcí

Dotace pro jednotky SDH obcí

Snížení energetické náročnosti veřejných budov

Snížení energetické náročnosti veřejných budov

Nájemní bydlení

Státní fond podpory investic v říjnu zahájí příjem žádostí o podporu dostupného nájemního bydlení.

Kanalizace a vodovody - náhradní projekty

Cílem výzvy  je podpora vybudování kanalizace, čistírny odpadních vod nebo vodovodních řadů.