LKA

Prostřednictvím fondů EU i národních dotací pomáháme našim klientům realizovat vlastní vize a plány. Poskytujeme jedno z nejlepších projektových poradenství.

V oboru
od roku 2005

Poskytujeme jedno z nejlepších projektových poradenství pro obce a města ve středních a východních Čechách a pomáháme tak rozvíjet infrastrukturu místního regionu. Postupně pokrýváme další regiony při zachování osobní vazby mezi našimi projektovými manažery a klienty.

Naše služby

... jsou unikátní v tom, že klienta provázíme celým procesem dotace. Napíšeme a sestavíme žádost o dotaci, která soutěží s ostatními projekty a dohlédneme na správnost příloh – projektová dokumentace, rozpočty, pozemky, stavební povolení, atd. Po získání dotace na projekt pečlivě dohlížíme a jezdíme na kontrolní dny stavby a další jednání, abychom zajistili, že klient jakoukoliv zbytečnou chybou o přidělenou dotaci nepřijde. Často se jedná o desítky milionů korun a úzká spolupráce je proto nezbytná. S klientem zůstáváme i po dokončení projektu, kdy pomáháme naplnit povinnosti a závazky spojené s udržitelností a účastníme se kontrol projektu.

Náš tým

Mgr. Luboš Rambousek

jednatel společnosti

Konzultant pro stálé klienty a jednatel společnosti

telefon: +420 721 125 978

Jan Jirka

projektový analytik / konzultant

Projektový analytik / konzultant

telefon: +420 773 222 002

Ing. Dominika Máčeová

projektový analytik / konzultant

Projektový analytik / konzultant

telefon: +420 777 018 758

Naše výsledky

0 klientů

počet našich klientů

0 projektů

počet schválených projektů

0.00 mld. Kč

objem získaných dotací

Naše projekty

Výstavba mateřské školy Hýskov

IROP, výzva č. 87, Infrastruktura pro předškolní vzdělávání II

Cílem projektu je výstavba nové budovy mateřské školy s kuchyní a jídelnou. V současné době v obci Hýskov existuje Mateřská škola Ledňáček Hýskov, ale kapacitně neodpovídá poptávce po předškolním vzdělání od místního obyvatelstva...

Obnova vegetace na Zeleném náměstí v Křinci

OP ŽP, výzva č. 15, ochrana a péče o přírodu a krajinu

Cílem projektu bylo vykácení nemocných a nehodnotných dřevin, šetrná realizace průřezů, realizace nové sadby, zvýšení bezpečnosti pro uživatele parku, posílení ekologické stability území a biodiverzity na Zeleném náměstí v Křinci.

Revitalizace areálu sv. Bartoloměje v Kolíně

IROP, výzva č. 13, Revitalizace vybraných památek

Projekt řešil stavebně technickou a památkovou obnovu vybraných objektů a prostranství v areálu kostela sv. Bartoloměje v Kolíně: zvonice, kostnice, staré školy a parteru.

Výstavba mateřské školy Hýskov

  • Celkové náklady: 56 704 319,- Kč
  • Částka dotace: 40 455 107,- Kč
  • Termín realizace: 2017 - 2020

Cílem projektu je výstavba nové budovy mateřské školy s kuchyní a jídelnou. V současné době v obci Hýskov existuje Mateřská škola Ledňáček Hýskov, ale kapacitně neodpovídá poptávce po předškolním vzdělání od místního obyvatelstva. Navýšení kapacity bude řešeno vybudováním nové budovy, kde vzniknou 2 třídy s kapacitou pro 50 dětí.

Obnova vegetace na Zeleném náměstí v Křinci

  • Celkové náklady: 366 837,- Kč
  • Částka dotace: 217 249,- Kč
  • Termín realizace: 2016

Cílem projektu bylo vykácení nemocných a nehodnotných dřevin, šetrná realizace průřezů, realizace nové sadby, zvýšení bezpečnosti pro uživatele parku, posílení ekologické stability území a biodiverzity na Zeleném náměstí v Křinci.

Revitalizace areálu sv. Bartoloměje v Kolíně

  • Celkové náklady: 89 956 108,- Kč
  • Částka dotace: 77 734 567,- Kč
  • Termín realizace: 2017 - 2020

Projekt řešil stavebně technickou a památkovou obnovu vybraných objektů a prostranství v areálu kostela sv. Bartoloměje v Kolíně: zvonice, kostnice, staré školy a parteru. Hlavním cílem projektu byla stavební obnova areálu, zároveň zpřístupnění některých dosud nezpřístupněných prostor památky. Projekt chce využít kulturní potenciál památky pro celoroční poskytování kulturních a vzdělávacích služeb veřejnosti. Další aktivitou byla obnova zeleně, odstraňování přístupových bariér, vybudování nových unikátních expozic, pořízení nezbytného vybavení a zařízení, zvýšení ochrany památky a jejího zabezpečení, modernizace nezbytných objektů technického a technologického zázemí, sociálního zázemí a návštěvnické infrastruktury. Součástí výstupů z realizace projektu byla rovněž digitalizace památky (3D scan) a vytvoření modelu celého areálu, který je veřejnosti přístupný v budově městské radnice.