LKA

Prostřednictvím fondů EU i národních dotací pomáháme našim klientům realizovat vlastní vize a plány. Poskytujeme jedno z nejlepších projektových poradenství.

V oboru
od roku 2005

Poskytujeme jedno z nejlepších projektových poradenství pro obce a města ve středních a východních Čechách a pomáháme tak rozvíjet infrastrukturu místního regionu. Postupně pokrýváme další regiony při zachování osobní vazby mezi našimi projektovými manažery a klienty.

Naše služby

... jsou unikátní v tom, že klienta provázíme celým procesem dotace. Napíšeme a sestavíme žádost o dotaci, která soutěží s ostatními projekty a dohlédneme na správnost příloh – projektová dokumentace, rozpočty, pozemky, stavební povolení, atd. Po získání dotace na projekt pečlivě dohlížíme a jezdíme na kontrolní dny stavby a další jednání, abychom zajistili, že klient jakoukoliv zbytečnou chybou o přidělenou dotaci nepřijde. Často se jedná o desítky milionů korun a úzká spolupráce je proto nezbytná. S klientem zůstáváme i po dokončení projektu, kdy pomáháme naplnit povinnosti a závazky spojené s udržitelností a účastníme se kontrol projektu.

Náš tým

Mgr. Luboš Rambousek

jednatel společnosti

Konzultant pro stálé klienty a jednatel společnosti

telefon: +420 721 125 978

Jan Jirka

projektový analytik / konzultant

Projektový analytik / konzultant

telefon: +420 773 222 002

Jana Šaflerová

projektový analytik / konzultant

Projektový analytik / konzultant

telefon: +420 777 018 758

Mgr. Jakub Šindler

projektový analytik / konzultant

Projektový analytik / konzultant

telefon: +420 774 750 014

Naše výsledky

0 klientů

počet našich klientů

0 projektů

počet schválených projektů

0.00 mld. Kč

objem získaných dotací

Naše projekty

Vybudování workoutového hřiště a víceúčelového hřiště v obci Čistá u Mladé Boleslavi

Program 2017 - 2020, Fond obnovy venkova - Středočeský kraj

Předmětem projektu je výstavba workoutového hřiště a víceúčelového hřiště v rámci sportovního areálu v Čisté. Jedná se o areál s fotbalovým hřištěm a zázemím.

Školní sportoviště pro ZŠ Sadská

MMR - Podpora obnovy sportovní infrastruktury

Předmětem dotace bylo vytvoření školního sportoviště pro ZŠ Sadská. Cílem a výstupem projektu bylo zajistit odpovídající prostory pro výuku tělesné výchovy, pro její atletickou část, pro žáky prvního a druhého stupně ZŠ Sadská. Díky projektu byly tyto cíle naplněny.

Cyklostezka a stezka pro pěší Buštěhrad - Lidice

IROP, výzva č. 50, Udržitelná doprava – integrované projekty ITI

Realizací projektu došlo k výstavbě nové cyklostezky Buštěhrad – Lidice v délce 922 metrů. Cílem bylo zvýšit bezpečnost cyklodopravy a automobilové dopravy svedením cyklistického provozu z pozemních komunikací...

Vybudování workoutového hřiště a víceúčelového hřiště v obci Čistá u Mladé Boleslavi

  • Celkové náklady: 930 000,- Kč
  • Částka dotace: 740 000,- Kč
  • Termín realizace: 2020

Předmětem projektu je výstavba workoutového hřiště a víceúčelového hřiště v rámci sportovního areálu v Čisté. Jedná se o areál s fotbalovým hřištěm a zázemím. Plocha, na které bude workoutové hřiště umístěno, je nevyužívaná, zarostlá a nedostatečně odvodněná. Plocha zarůstá travinami, plevelem a dřevinami. Hrozí šíření plevelů na blízké fotbalové hřiště. Plocha určená pro vybudování víceúčelového hřiště je vyasfaltovaná bez současného využití. Ponechání plochy bez trvalého využití je dlouhodobě neudržitelné. S jiným možným využitím, než je multifunkční sportoviště se v současné době neuvažuje. A to především k jeho umístění v blízkosti fotbalového hřiště se zázemím a vzhledem k potřebám místních sportovních spolků, mládeže, dětí a široké veřejnosti.

Školní sportoviště pro ZŠ Sadská

  • Celkové náklady: 5 700 000,- Kč
  • Částka dotace: 3 132 000,- Kč
  • Termín realizace: 2020 - 2021

Předmětem dotace bylo vytvoření školního sportoviště pro ZŠ Sadská. Cílem a výstupem projektu bylo zajistit odpovídající prostory pro výuku tělesné výchovy, pro její atletickou část, pro žáky prvního a druhého stupně ZŠ Sadská. Díky projektu byly tyto cíle naplněny.

Cyklostezka a stezka pro pěší Buštěhrad - Lidice

  • Celkové náklady: 8 759 070,- Kč
  • Částka dotace: 6 721 200,- Kč
  • Termín realizace: 2018 - 2020

Realizací projektu došlo k výstavbě nové cyklostezky Buštěhrad – Lidice v délce 922 metrů. Cílem bylo zvýšit bezpečnost cyklodopravy a automobilové dopravy svedením cyklistického provozu z pozemních komunikací. Oddělením cyklistické dopravy od automobilové se zvýší komfort cyklistů a chodců, a především se výrazným způsobem zvýší jejich bezpečnost a vytvoří se tak kvalitní alternativa automobilové dopravy, což povede ke zvýšení využívání ekologicky šetrných a udržitelných forem dopravy při snížení počtu automobilů v intravilánu a extravilánu města Buštěhrad.

Aktuality

Nájemní bydlení

Státní fond podpory investic v říjnu zahájí příjem žádostí o podporu dostupného nájemního bydlení.

Kanalizace a vodovody - náhradní projekty

Cílem výzvy  je podpora vybudování kanalizace, čistírny odpadních vod nebo vodovodních řadů.

Finanční podpora přípravy projektů

Ministerstvo pro místní rozvoj jako vlastník komponenty 4.1 Národního plánu obnovy vyhlašuje

Zvyšování bezpečnosti dopravy

Zvyšování bezpečnosti dopravy