LKA

Prostřednictvím fondů EU i národních dotací pomáháme našim klientům realizovat vlastní vize a plány. Poskytujeme jedno z nejlepších projektových poradenství.

V oboru
od roku 2005

Poskytujeme jedno z nejlepších projektových poradenství pro obce a města ve středních a východních Čechách a pomáháme tak rozvíjet infrastrukturu místního regionu. Postupně pokrýváme další regiony při zachování osobní vazby mezi našimi projektovými manažery a klienty.

Naše služby

... jsou unikátní v tom, že klienta provázíme celým procesem dotace. Napíšeme a sestavíme žádost o dotaci, která soutěží s ostatními projekty a dohlédneme na správnost příloh – projektová dokumentace, rozpočty, pozemky, stavební povolení, atd. Po získání dotace na projekt pečlivě dohlížíme a jezdíme na kontrolní dny stavby a další jednání, abychom zajistili, že klient jakoukoliv zbytečnou chybou o přidělenou dotaci nepřijde. Často se jedná o desítky milionů korun a úzká spolupráce je proto nezbytná. S klientem zůstáváme i po dokončení projektu, kdy pomáháme naplnit povinnosti a závazky spojené s udržitelností a účastníme se kontrol projektu.

Náš tým

Mgr. Luboš Rambousek

jednatel společnosti

Konzultant pro stálé klienty a jednatel společnosti

telefon: +420 721 125 978

Jan Jirka

projektový analytik / konzultant

Projektový analytik / konzultant

telefon: +420 773 222 002

Ing. Dominika Máčeová

projektový analytik / konzultant

Projektový analytik / konzultant

telefon: +420 777 018 758

Naše výsledky

0 klientů

počet našich klientů

0 projektů

počet schválených projektů

0.00 mld. Kč

objem získaných dotací

Naše projekty

Sociální bydlení Pospolitě v Kutné Hoře

IROP, výzva č.35, Sociální bydlení pro sociálně vyloučené lokality

Předmětem projektu byl nákup nemovitosti čp. 360 v ulici Čelakovského v Kutné Hoře a jeho následná rekonstrukce, která nyní slouží výhradně pro potřeby sociálního bydlení. V obytném domě vznikly ...

Obnova malé scény Městského Tylova divadla v Kutné Hoře

ROP Střední Čechy, výzvy č. 82, volnočasové aktivity

Městské Tylovo divadlo v Kutné Hoře je největší centrum kulturního dění ve městě. Prostor malé scény byl několik let pro návštěvníky nepřístupný a sloužil jako sklad rekvizit a kulis. Cílem projektu bylo vybudování malé scény Městského Tylova divadla ...

Zvýšení bezpečnosti dopravy v obci Ondřejov

IROP, výzva č.18, Podpora bezpečnosti dopravy a cyklodopravy

Projekt řešil rekonstrukci stávajících a zároveň výstavbu nových chodníků v obci Ondřejov (konkrétně podél velmi frekventované silnice II/113, která vede středem obce). Na značné části území chodníky zcela chyběly. V místech, kde ...

Sociální bydlení Pospolitě v Kutné Hoře

  • Celkové náklady: 8 774 852,- Kč
  • Částka dotace: 6 987 780,- Kč
  • Termín realizace: 2016 - 2018

Předmětem projektu byl nákup nemovitosti čp. 360 v ulici Čelakovského v Kutné Hoře a jeho následná rekonstrukce, která nyní slouží výhradně pro potřeby sociálního bydlení. V obytném domě vznikly 3 sociální byty o velikosti 3+kk, které poskytují zázemí osobám v bytové nouzi.

Obnova malé scény Městského Tylova divadla v Kutné Hoře

  • Celkové náklady: 10 090 377,- Kč
  • Částka dotace: 8 903 199,- Kč
  • Termín realizace: 2014 – 2015

Městské Tylovo divadlo v Kutné Hoře je největší centrum kulturního dění ve městě. Prostor malé scény byl několik let pro návštěvníky nepřístupný a sloužil jako sklad rekvizit a kulis. Cílem projektu bylo vybudování malé scény Městského Tylova divadla s kapacitou 98 míst tak, aby byla vhodným prostorem pro konání menších kulturních akcí.

Zvýšení bezpečnosti dopravy v obci Ondřejov

  • Celkové náklady: 8 382 511,- Kč
  • Částka dotace: 4 834 798,- Kč
  • Termín realizace: 2016 - 2018

Projekt řešil rekonstrukci stávajících a zároveň výstavbu nových chodníků v obci Ondřejov (konkrétně podél velmi frekventované silnice II/113, která vede středem obce). Na značné části území chodníky zcela chyběly. V místech, kde chodníky byly, byl jejich stav velmi špatný. Přesun mezi lokalitami byl tak pro chodce nepřehledný a rizikový. Řešení projektu je nově bezbariérové.

Aktuality

Pořízení vozidel s alternativním pohonem

Podpora dle typu vozidla - max. 50 % pořizovací ceny.

Ubytovací zařízení pro příchozí z Ukrajiny

Opravy či menší rekonstrukce obecních a krajských objektů.

Výzva z NPO na infrastrukturu sociálních služeb

MPSV vyhlásí výzvu do konce března.

Hledáme nové kolegy/ně

Nabízená pozice - obchodník/konzultant v oblasti dotací.