Ubytovací zařízení pro příchozí z Ukrajiny

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvu k podávání žádosti o poskytnutí dotace z programu Ukrajina – rozšíření veřejných ubytovacích kapacit.

Parametry výzvy:

 • finančně podpořeny opravy či menší rekonstrukce obecních a krajských objektů, které nejsou nyní obyvatelné, ale mohly by sloužit pro střednědobé ubytování uprchlíků,
 • na vytvoření kapacity pro jednu ubytovanou osobu v bytě může příjemce dotace obdržet max. 120 tis. Kč z uznatelných výdajů akce,
 • na vytvoření kapacity pro jednu ubytovanou osobu v ubytovacím zařízení může příjemce dotace obdržet max. 40 tis. Kč z uznatelných nákladů,
 • ukončení příjmu žádostí je 31. května 2022.

Výše podpory až 85 %

 

Pro získání více informací kontaktujte LKA!

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Výzva z NPO na infrastrukturu sociálních služeb

Ministerstvo práce a sociálních věcí plánuje do konce března vyhlásit investiční dotační výzvu z Národního plánu obnovy zaměřenou na infrastrukturu sociálních služeb.

Předpokládané parametry výzvy:

 • žádat budou moci kraje, obce, městské části (včetně Prahy), jejich příspěvkové organizace, dobrovolné svazky obcí, obecně prospěšné společnosti, ústavy, spolky, církve, církevní organizace a církevní právnické osoby,
 • dotace až 100 % způsobilých výdajů. DPH bude nezpůsobilým výdajem, tudíž reálná výše dotace je necelých 83 %,
 • horní hranice způsobilých výdajů bude 60 až 100 milionů korun,
 • alokace výzvy je 8 miliard korun.

Výše podpory až 100 %

 

Pro získání více informací kontaktujte LKA!

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Hledáme nové kolegy/ně

Přidejte se k nám do týmu!

Aktuální pracovní nabídku naleznete na jobs.cz

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Výzva z NPO na budování kapacit dětských skupin

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo investiční dotační výzvu z Národního plánu obnovy zaměřenou na budování kapacit dětských skupin.

Parametry výzvy:

 • žádat budou moci kraje, obce, městské části (včetně Prahy), jejich příspěvkové organizace, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace, veřejné školy a výzkumné instituce, nadace a nadační fondy, obecně prospěšné společnosti, ústavy, spolky, církve, církevní organizace a církevní právnické osoby,
 • alokace výzvy je 2,74 mld. Kč,
 • výzva kolová (rozdělena na 3 kola),
 • žádosti se budou podávat do 30.6.2022 (1. kolo), do 30.9.2022 (2. kolo) a do 30.11.2022 (3.kolo),

Výše podpory až 100 %

 

Pro získání více informací kontaktujte LKA!

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Aktualizace strategických plánů obcí a měst

 

Máte připravený aktualizovaný strategický plán obce/města pro blížící se nové programové období?

Strategický plán často tvoří povinnou přílohu žádosti o podporu a s příchodem nového programového období je nutné ho aktualizovat.

Zanesení záměrů žadatele do strategického plánu rozvoje je podmínkou většiny dotačních titulů.

 

Pro získání více informací kontaktujte LKA!

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________