Dotace na navýšení kapacit MŠ

 

V rámci nového programového období IROP 2021 – 2027 bude již 23. 8. 2022 vyhlášena 1. výzva z oblasti vzdělávací infrastruktury.

Parametry výzvy:

 • navýšení kapacity mateřské školy nebo odstranění závad, na základě nichž byla udělena krajskou hygienickou stanicí výjimka z hygienických požadavků.

Výše podpory 90 % způsobilých výdajů.

 

Pro získání více informací kontaktujte LKA!

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Pořízení fotovoltaické elektrárny

Státní fond životního prostředí za měsíc zahájí příjem žádostí o dotaci na fotovoltaické elektrárny pro obce a města.

Parametry výzvy:

 • instalace nových fotovoltaických systémů na střechy a přístřešky veřejných (nekomerčních) budov,
 • společně s podporou podpořeny i systémy ukládání vyrobené elektřiny, související rekonstrukce střech a vnitřních rozvodů budov, zavedení energetického managementu včetně řídícího softwaru, měřících a řídících prvků,
 • pro města a obce,
 • příjem žádostí od 10. srpna 2022,
 • ukončení příjmu žádostí je 15. března 2023 nebo do vyčerpání alokace.

Výše podpory bude vycházet z celkového instalovaného výkonu FVE, až 75 % způsobilých výdajů.

 

Pro získání více informací kontaktujte LKA!

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Pořízení vozidel s alternativním pohonem

Ministerstvo životního prostředí zahájilo příjem žádostí o dotaci na pořízení vozidel s alternativním pohonem.

Parametry výzvy:

 • pořízení elektromobilů a automobilů s vodíkovým pohonem, menších nákladních elektromobilů, minibusů, motorek, nákladních vozidel i pracovních strojů,
 • pro města, obce, školy, neziskové organizace, výzkumné organizace, veřejnoprávní instituce, církve a náboženské společnosti,
 • o dotaci lze požádat i zpětně,
 • ukončení příjmu žádostí je 15. prosince 2023 nebo do vyčerpání alokace.

Výše podpory dle typu vozidla, max. 50 % pořizovací ceny.

 

Pro získání více informací kontaktujte LKA!

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Ubytovací zařízení pro příchozí z Ukrajiny

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvu k podávání žádosti o poskytnutí dotace z programu Ukrajina – rozšíření veřejných ubytovacích kapacit.

Parametry výzvy:

 • finančně podpořeny opravy či menší rekonstrukce obecních a krajských objektů, které nejsou nyní obyvatelné, ale mohly by sloužit pro střednědobé ubytování uprchlíků,
 • na vytvoření kapacity pro jednu ubytovanou osobu v bytě může příjemce dotace obdržet max. 120 tis. Kč z uznatelných výdajů akce,
 • na vytvoření kapacity pro jednu ubytovanou osobu v ubytovacím zařízení může příjemce dotace obdržet max. 40 tis. Kč z uznatelných nákladů,
 • ukončení příjmu žádostí je 31. května 2022.

Výše podpory až 85 %

 

Pro získání více informací kontaktujte LKA!

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Výzva z NPO na infrastrukturu sociálních služeb

Ministerstvo práce a sociálních věcí plánuje do konce března vyhlásit investiční dotační výzvu z Národního plánu obnovy zaměřenou na infrastrukturu sociálních služeb.

Předpokládané parametry výzvy:

 • žádat budou moci kraje, obce, městské části (včetně Prahy), jejich příspěvkové organizace, dobrovolné svazky obcí, obecně prospěšné společnosti, ústavy, spolky, církve, církevní organizace a církevní právnické osoby,
 • dotace až 100 % způsobilých výdajů. DPH bude nezpůsobilým výdajem, tudíž reálná výše dotace je necelých 83 %,
 • horní hranice způsobilých výdajů bude 60 až 100 milionů korun,
 • alokace výzvy je 8 miliard korun.

Výše podpory až 100 %

 

Pro získání více informací kontaktujte LKA!

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________