Sociální služby

Ministerstvo práce a sociálních věcí právě vyhlásilo výzvy týkající se pobytových sociálních služeb a pořízení automobilů pro sociální služby

ZKVALITNĚNÍ POBYTOVÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Cílem výzvy je vytvoření podmínek pro kvalitní poskytování pobytových sociálních služeb.

Podporované aktivity:

 • nákup nemovitostí včetně pozemků a výstavba, rekonstrukce či úpravy zařízení pro poskytování služeb
 • podpora 100%
 • DPH uznatelným výdajem pro neziskové organizace
 • dotace až 80 mil. Kč

POŘÍZENÍ AUTOMOBILŮ PRO SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Cílem výzvy je podpora nákupu vozidel s alternativním pohonem ( elektromobily a Plug-in hybrid) pro sociální služby poskytované ambulantní a terénní formou.

 • podpora 100%
 • DPH není uznatelným výdajem
 • max. 5 vozidel/projekt

 

Výzvy jsou průběžné – příjem žádostí do vyčerpání alokace.

 

Pro získání více informací kontaktujte LKA!

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Vodní nádrže

Výzvy k předkládání žádostí o dotaci na rekonstrukci a vybudování malých vodních nádrží a požárních nádrží jsou vyhlášeny!

Předmět podpory:

Realizace jedné či více z následujících činností:

 • odtěžení, uložení, rozprostření materiálu (sedimentu)
 • výstavba nebo rekonstrukce technických objektů (hráz, výpustné zařízení, bezpečnostní přeliv, atp.)
 • výsadby doprovodných břehových porostů
 • vybudování a revitalizace umělých vodních požárních nádrží v obcích

Výše podpory min. 80 %

Příjem žádostí do vyčerpání alokace.

 

Pro získání více informací kontaktujte LKA!

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nájemní bydlení

Státní fond podpory investic zahájil příjem žádostí o podporu z programu nájemní bydlení

Předmět podpory:

Výzva je zaměřena na financování výstavby nájemních bytů, které budou pronajímány za místně obvyklé nájemné bez omezení okruhu nájemníků – nejedná se o sociální bydlení. 
 
Podporu lze  využít na vznik nových bytů či rekonstrukci bytů, které nejsou způsobilé k bydlení. Podporu nelze získat na rekonstrukci bytů, které jsou způsobilé k bydlení.
 
Podpora je poskytována formou dotace,
zvýhodněného úvěru nebo kombinací
dotace a zvýhodněného úvěru. 
 • Výše dotace: až do 25 % celkových způsobilých nákladů
 • Výše úvěru: až do 90 % celkových způsobilých nákladů 
 • Podpora až 31 mil. Kč na projekt.
Příjem žádostí od 15. 5. 2023 do vyčerpání alokace. 

 

Pro získání více informací kontaktujte LKA!

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Rekonstrukce a přestavba veřejných budov

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlásilo výzvu k podávání žádosti o podporu do dotačního programu Podpora rozvoje regionů.

Parametry výzvy:

 • obnova veřejných budov – kulturní domy, obecní úřady, knihovny, školní budovy,
 • dotační titul určený pro obce s počtem obyvatel do 3 000,
 • dotace až 10 mil. Kč,
 • příjem žádostí od 2. 5. do 5. 6. 2023.

Výše podpory 80 %.

 

Pro získání více informací kontaktujte LKA!

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Obnova místních komunikací

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlásilo výzvu k podávání žádosti o podporu do dotačního programu Podpora rozvoje regionů.

Parametry výzvy:

 • obnova místních komunikací a jejich součástí – vozovky, krajnice, přídatné pruhy i parkovací zálivy, včetně zastávkových pruhů linkové osobní dopravy,
 • dále nadjezdy, obnova propustků a ostatních povrchových odvodňovacích zařízení, taras, násypů a svahů,
 • dotační titul určený pro obce a města s až 10 000 obyvateli,
 • dotace až 10 mil. Kč,
 • příjem žádostí od 2. 5. do 5. 6. 2023.

Výše podpory 50 %.

 

Pro získání více informací kontaktujte LKA!

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________