Rekonstrukce obecního domu

Ve Dřísech je dokončena rekonstrukce obecního domu se sálem pro společenské akce, galerií a učebnami. Projekt byl podpořen dotací 10 mil. Kč z Ministerstva pro místní rozvoj.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Rekonstrukce čp 4 v Železnici

Tento dům s číslem popisným 4 stojí v městské památkové zóně města Železnice a díky dotaci mu byla navrácena jeho bývalá krása a historický ráz z počátku 20. století.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Výzva NPŽP na hospodaření se srážkovou vodou

Mezi podporované aktivity patří například:

 • akumulační podzemní nádrže na zachytávání srážkových vod a jejich opětovné využití
 • výměna nepropustných zpevněných povrchů za propustné
 • povrchová vsakovací a retenční zařízení doplněná zelení
 • dešťové zahrady
 • povrchové či podzemní retenční prostory s regulací odtoku do povrchových vod nebo kanalizace
 • povrchové akumulační nádrže navržené v přírodě blízké podobě, které budou doplňkově plnit i ekosystémové funkce

 

Výše podpory až 100%

 

Příjem žádostí je od 12. ledna 2022 nejpozději do 31. srpna 2022 nebo do vyčerpání alokace.

!! V minulých letech došlo k vyčerpání během několika málo dní !!

 

Pro získání více informací kontaktujte LKA!

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

LKA Vám přeje šťastný nový rok 2022!

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dotace na energeticky úsporné renovace veřejných budov

 

Z dotace lze financovat:

 • zateplení obálky budovy, včetně výměny oken a dveří,
 • zajištění řízeného větrání se zpětným získáváním tepla,
 • instalaci vnějších pohyblivých stínících prvků eliminujících letní přehřívání budovy,
 • rekonstrukci a modernizaci vnitřního osvětlení,
 • výměny zdroje pro vytápění, chlazení nebo přípravu teplé užitkové vody
 • instalaci fotovoltaického systému, včetně akumulace elektrické energie.

 

Výše podpory se odvíjí od dosažených technických parametrů.

 

Příjem žádostí byl zahájen 1.12.2021 a je možné je podávat do vyčerpání určené alokace.

 

Pro získání více informací kontaktujte LKA!

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________