Výzva z NPO na budování kapacit dětských skupin

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo investiční dotační výzvu z Národního plánu obnovy zaměřenou na budování kapacit dětských skupin.

Parametry výzvy:

  • žádat budou moci kraje, obce, městské části (včetně Prahy), jejich příspěvkové organizace, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace, veřejné školy a výzkumné instituce, nadace a nadační fondy, obecně prospěšné společnosti, ústavy, spolky, církve, církevní organizace a církevní právnické osoby,
  • alokace výzvy je 2,74 mld. Kč,
  • výzva kolová (rozdělena na 3 kola),
  • žádosti se budou podávat do 30.6.2022 (1. kolo), do 30.9.2022 (2. kolo) a do 30.11.2022 (3.kolo),

Výše podpory až 100 %

 

Pro získání více informací kontaktujte LKA!

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________