Aktualizace strategických plánů obcí a měst

 

Máte připravený aktualizovaný strategický plán obce/města pro blížící se nové programové období?

Strategický plán často tvoří povinnou přílohu žádosti o podporu a s příchodem nového programového období je nutné ho aktualizovat.

Zanesení záměrů žadatele do strategického plánu rozvoje je podmínkou většiny dotačních titulů.

 

Pro získání více informací kontaktujte LKA!

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________