Výzva z NPO na infrastrukturu sociálních služeb

Ministerstvo práce a sociálních věcí plánuje do konce března vyhlásit investiční dotační výzvu z Národního plánu obnovy zaměřenou na infrastrukturu sociálních služeb.

Předpokládané parametry výzvy:

  • žádat budou moci kraje, obce, městské části (včetně Prahy), jejich příspěvkové organizace, dobrovolné svazky obcí, obecně prospěšné společnosti, ústavy, spolky, církve, církevní organizace a církevní právnické osoby,
  • dotace až 100 % způsobilých výdajů. DPH bude nezpůsobilým výdajem, tudíž reálná výše dotace je necelých 83 %,
  • horní hranice způsobilých výdajů bude 60 až 100 milionů korun,
  • alokace výzvy je 8 miliard korun.

Výše podpory až 100 %

 

Pro získání více informací kontaktujte LKA!

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________