Vodní nádrže

Výzvy k předkládání žádostí o dotaci na rekonstrukci a vybudování malých vodních nádrží a požárních nádrží jsou vyhlášeny!

Předmět podpory:

Realizace jedné či více z následujících činností:

  • odtěžení, uložení, rozprostření materiálu (sedimentu)
  • výstavba nebo rekonstrukce technických objektů (hráz, výpustné zařízení, bezpečnostní přeliv, atp.)
  • výsadby doprovodných břehových porostů
  • vybudování a revitalizace umělých vodních požárních nádrží v obcích

Výše podpory min. 80 %

Příjem žádostí do vyčerpání alokace.

 

Pro získání více informací kontaktujte LKA!

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________