Sociální služby

Ministerstvo práce a sociálních věcí právě vyhlásilo výzvy týkající se pobytových sociálních služeb a pořízení automobilů pro sociální služby

ZKVALITNĚNÍ POBYTOVÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Cílem výzvy je vytvoření podmínek pro kvalitní poskytování pobytových sociálních služeb.

Podporované aktivity:

  • nákup nemovitostí včetně pozemků a výstavba, rekonstrukce či úpravy zařízení pro poskytování služeb
  • podpora 100%
  • DPH uznatelným výdajem pro neziskové organizace
  • dotace až 80 mil. Kč

POŘÍZENÍ AUTOMOBILŮ PRO SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Cílem výzvy je podpora nákupu vozidel s alternativním pohonem ( elektromobily a Plug-in hybrid) pro sociální služby poskytované ambulantní a terénní formou.

  • podpora 100%
  • DPH není uznatelným výdajem
  • max. 5 vozidel/projekt

 

Výzvy jsou průběžné – příjem žádostí do vyčerpání alokace.

 

Pro získání více informací kontaktujte LKA!

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________