Nájemní bydlení

Státní fond podpory investic zahájil příjem žádostí o podporu z programu nájemní bydlení

Předmět podpory:

Výzva je zaměřena na financování výstavby nájemních bytů, které budou pronajímány za místně obvyklé nájemné bez omezení okruhu nájemníků – nejedná se o sociální bydlení. 
 
Podporu lze  využít na vznik nových bytů či rekonstrukci bytů, které nejsou způsobilé k bydlení. Podporu nelze získat na rekonstrukci bytů, které jsou způsobilé k bydlení.
 
Podpora je poskytována formou dotace,
zvýhodněného úvěru nebo kombinací
dotace a zvýhodněného úvěru. 
  • Výše dotace: až do 25 % celkových způsobilých nákladů
  • Výše úvěru: až do 90 % celkových způsobilých nákladů 
  • Podpora až 31 mil. Kč na projekt.
Příjem žádostí od 15. 5. 2023 do vyčerpání alokace. 

 

Pro získání více informací kontaktujte LKA!

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________