Sociální bydlení

 

Získejte dotaci na pořízení a adaptaci bytů, bytových domů a nebytových prostor pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení, včetně zajištění přístupnosti osobám s postižením.

Cílem výzvy  je podpora socioekonomického začlenění domácností s nízkými příjmy a znevýhodněných skupin včetně osob se zvláštními potřebami, pomocí bydlení a sociálních služeb.

Oprávnění žadatelé

  • obce, kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji/obcemi, příspěvkové organizace, organizační složky státu, církve, církevní organizace, nestátní neziskové organizace

 

Výše podpory až 90 milionů Kč

Příjem žádostí do 21.02.2025

 

Pro získání více informací kontaktujte LKA!

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________