Školní budovy

Získejte dotaci na výstavbu školních budov v pasivním energetickém standardu.

Cílem výzvy je podpora efektivní výstavby budov mateřských, základních a středních škol.

Podporované aktivity

  • výstavba budov v pasivním energetickém standardu
  • výstavba plusových (nulových) budov

Oprávnění žadatelé

  • obce, dobrovolné svazky obcí, kraje, veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace, organizační složky státu, nadace, nadační fondy, obecně prospěšné společnosti, církve a náboženské společnosti

Výše podpory až 200 milionů Kč

Příjem žádostí do 30.11.2023

 

Pro získání více informací kontaktujte LKA!

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________