Dětské skupiny

Národní plán obnovy prostřednictvím výzvy MPSV ČR prodloužil termín pro příjem žádostí týkající se výzvy Dětské skupiny

Předmět podpory 

  • budování nových dětských skupin pro děti do 6-ti let

100% dotace až 25 milionů Kč

Způsobilé výdaje: zpracování žádosti o dotaci, náklady spojené s řízením projektu v době realizace

 

Pro získání více informací kontaktujte LKA!

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________