Zvyšování bezpečnosti dopravy

Je nejvyšší čas zahájit přípravu žádostí o podporu z programů Státního fondu dopravní infrastruktury.

ZVYŠOVÁNÍ BEZEPEČNOSTI DOPRAVY – chodníky podél silnic I. – III. třídy

– Výzva bude zaměřena na výstavbu, rekonstrukci nebo úpravu chodníků, na rekonstrukci a výstavbu přechodů pro chodce a na opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy.

CYKOLSTEZKY, CYKLOPRUHY

– Cílem výzvy bude podpořit výstavbu či opravu cyklostezek a zřizování jízdních pruhů pro cyklisty

Příspěvek z rozpočtu SFDI je 85%

Výše dotace od 300 tis. do 20 mil. Kč

 

Pro získání více informací kontaktujte LKA!

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________