Modernizace a budování odborných učeben v základních školách

 

Ministerstvo pro místní rozvoj posouvá termín výzev na základní školy v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. Žádosti lze nově podávat od 1. 11. 2022.

Parametry výzvy:

  • modernizace a výstavba odborných učeben ZŠ včetně venkovních učeben,
  • nákup vybavení,
  • modernizace prostor školní družiny a školních klubů.

Výše podpory až 90 % způsobilých výdajů.

 

Pro získání více informací kontaktujte LKA!

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________