Modernizace a budování odborných učeben v základních školách

V rámci nového programového období IROP 2021 – 2027 bude již 22. 9. 2022 vyhlášena další výzva z oblasti vzdělávací infrastruktury.

Parametry výzvy:

  • modernizace a výstavba odborných učeben ZŠ včetně venkovních učeben,
  • nákup vybavení,
  • modernizace prostor školní družiny a školních klubů.

Výše podpory 90 % způsobilých výdajů.

 

Pro získání více informací kontaktujte LKA!

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________