Dotace na chodníky a cyklostezky

V současné době je možné předkládat žádosti o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu na podporu zvyšování bezpečnosti nemotorové dopravy.

Parametry výzvy:

  • výstavba, modernizace a rekonstrukce komunikací pro pěší, cyklisty a smíšené stezky pro pěší a cyklisty,
  • příjem žádostí probíhá do vyčerpání alokace, nejpozději však do 6. 10. 2023.

Výše podpory až 85 % způsobilých výdajů.

 

Pro získání více informací kontaktujte LKA!

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________