Ubytovací zařízení pro příchozí z Ukrajiny

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvu k podávání žádosti o poskytnutí dotace z programu Ukrajina – rozšíření veřejných ubytovacích kapacit.

Parametry výzvy:

  • finančně podpořeny opravy či menší rekonstrukce obecních a krajských objektů, které nejsou nyní obyvatelné, ale mohly by sloužit pro střednědobé ubytování uprchlíků,
  • na vytvoření kapacity pro jednu ubytovanou osobu v bytě může příjemce dotace obdržet max. 120 tis. Kč z uznatelných výdajů akce,
  • na vytvoření kapacity pro jednu ubytovanou osobu v ubytovacím zařízení může příjemce dotace obdržet max. 40 tis. Kč z uznatelných nákladů,
  • ukončení příjmu žádostí je 31. května 2022.

Výše podpory až 85 %

 

Pro získání více informací kontaktujte LKA!

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________