Dotace na investice obcí do školství

Ministerstvo financí ČR plánuje vyhlásit na začátku roku 2023 výzvu k předkládání žádostí o dotace na investice obcí do školství.

Parametry výzvy:

  • opravy, modernizace a rozšíření kapacit budov základních a mateřských škol včetně zázemí a příslušenství (např. družiny, jídelny, kotelny, díly, tělocvičny),
  • dotace v rozsahu 2 až 20 mil. Kč.

Výše podpory 70 % způsobilých výdajů.

 

Pro získání více informací kontaktujte LKA!

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________