Obnova místních komunikací

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlásilo výzvu k podávání žádosti o podporu do dotačního programu Podpora rozvoje regionů.

Parametry výzvy:

  • obnova místních komunikací a jejich součástí – vozovky, krajnice, přídatné pruhy i parkovací zálivy, včetně zastávkových pruhů linkové osobní dopravy,
  • dále nadjezdy, obnova propustků a ostatních povrchových odvodňovacích zařízení, taras, násypů a svahů,
  • dotační titul určený pro obce a města s až 10 000 obyvateli,
  • dotace až 10 mil. Kč,
  • příjem žádostí od 2. 5. do 5. 6. 2023.

Výše podpory 50 %.

 

Pro získání více informací kontaktujte LKA!

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________