Masarykovo náměstí v Mnichově Hradišti

Chodníky, nástupiště, autobusové zálivy, přechody pro chodce, stromy, přístřešky… To vše je v Mnichově Hradišti hrazeno z dotace IROP v rámci zvýšení bezpečnosti dopravy a zajištění bezbariérovosti na Masarykově náměstí.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________