Dotace na revitalizaci brownfieldu

Dotace pro malé projekty:

Parametry výzvy:

  • úprava nebo nástavba stavby, která je součástí území se starou stavební zátěží, nové určené pro vzdělávání, výchovu nebo sport, kulturu, společenské účely, obecní úřady, sociální služby nebo péči o rodinu, potřeby složky IZS nebo ochranu obyvatelstva, pro plnění úkolů v rámci veřejné správy nebo zdravotní služby,
  • další možností je odstranění stavby brownfieldu a vybudování přírodního úložiště uhlíku.

Výše podpory až 100 %.

Dotace pro velké projekty:

Parametry výzvy:

  • úprava nebo nástavba stavby, která je součástí brownfieldu, nebo její odstranění a výstavba nové budovy určené stejně jako u malých projektů,
  • o dotaci na velké projekty může požádat nejen obec, ale také jakákoliv právnická osoba.

Výše podpory až 100 %.

 

Pro získání více informací kontaktujte LKA!

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________