Získejte dotaci na zdroje pitné vody

 

Předmětem podpory je:

  • realizace nových nebo regenerace stávajících zdrojů vody pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou
  • realizace nových nebo zkapacitnění, případně rekonstrukce nefunkčních přivaděčů pitné vody
  • realizace průzkumných vrtů za účelem vyhledání zdrojů pitné vody pro zásobování obyvatelstva

 

Příjem žádostí je do 30. 6. 2021, nejpozději však do vyčerpání alokace.

 

Pro získání více informací kontaktujte LKA!

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________