Žádosti o podporu na výstavbu a rekonstrukci vodovodů

Předmětem podpory je:

  • výstavba nových skupinových vodovodů, výstavba nové vodárenské infrastruktury sloužící k napojení oblastí zasažených suchem na skupinové vodovody a na vodárenské soustavy s dostatečnými zdroji pitné vody
  • rekonstrukce, modernizace a obnova vodárenské infrastruktury sloužící k napojení oblastí zasažených suchem na skupinové vodovody a na vodárenské soustavy s dostatečnými zdroji pitné vody

O dotaci mohou žádat obce, svazky obcí a vodohospodářské společnosti s více než 90% většinou kapitálové účasti měst a obcí.

 

Pro získání více informací kontaktujte LKA!

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________