Výzva NPŽP na hospodaření se srážkovou vodou

Mezi podporované aktivity patří například:

  • akumulační podzemní nádrže na zachytávání srážkových vod a jejich opětovné využití
  • výměna nepropustných zpevněných povrchů za propustné
  • povrchová vsakovací a retenční zařízení doplněná zelení
  • dešťové zahrady
  • povrchové či podzemní retenční prostory s regulací odtoku do povrchových vod nebo kanalizace
  • povrchové akumulační nádrže navržené v přírodě blízké podobě, které budou doplňkově plnit i ekosystémové funkce

 

Výše podpory až 100%

 

Příjem žádostí je od 12. ledna 2022 nejpozději do 31. srpna 2022 nebo do vyčerpání alokace.

!! V minulých letech došlo k vyčerpání během několika málo dní !!

 

Pro získání více informací kontaktujte LKA!

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________