Příjem žádostí o dotaci na vodovody a kanalizace bude zahájen

 

Pitná voda: Finanční prostředky určené především na výstavbu vodovodů pro veřejnou spotřebu včetně souvisejících vodárenských objektů, výstavbu a modernizaci zařízení pro zkvalitnění technologie úpravy vody, její akumulace a čerpání.

 

Odvádění a čistění odpadních vod: Finanční prostředky určené především na výstavbu a intenzifikaci čistíren odpadních vod, výstavbu hlavních kanalizačních sběračů, kanalizační sítě a souvisejících objektů, dostavbu hlavních kanalizačních systémů.

 

Pro získání více informací nás neváhejte kontaktovat!

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________