Konečně zajímavý dotační titul na nájemní bydlení pro obce

Vláda schválila 17.2.2020 úpravu podmínek dotačního programu „Výstavba pro obce“, v rámci kterého poskytuje Státní fond rozvoje bydlení (SFRB) dotaci až 100% na pořízení a výstavbu obecních nájemních bytů. Významně rozšířila okruh osob, které je možné v dotovaných bytech ubytovat: například u jednočlenných domácností jde o osoby s čistým příjmem 20 tisíc korun měsíčně a méně. Nově je také možné čerpat dotaci na vznik sociálních bytů v nevyužívaných rodinných domech.

Na základě novelizovaného nařízení vlády upraví SFRB v příštích týdnech podmínky aktuálně vyhlášené dotační výzvy, o kterou dosud nebyl ze strany obcí valný zájem. Očekáváme, že po úpravě podmínek bude naopak zájem žadatelů veliký, proto doporučujeme připraveným žadatelům s podáním žádosti neotálet.