Finanční podpora přípravy projektů

Ministerstvo pro místní rozvoj jako vlastník komponenty 4.1
Národního plánu obnovy vyhlašuje
5. výzvu na finanční podporu přípravy projektů souladných s cíli EU (příprava projektů
dostupného (vč. sociálního) a udržitelného nájemního bydlení)
Datum zahájení příjmu žádostí 2.5.2024
Datum ukončení příjmu žádostí 30.10.2024
Min. výše dotace 500 tis. Kč bez DPH
Max. výše dotace 10 mil. Kč bez DPH
DPH hradí příjemce dotace
Budou podpořeny pouze projekty vedoucí ke zvýšení kapacit dostupného (vč. sociálního)
nájemního bydlení.
Podpořena bude projektová příprava pro výstavbu či rekonstrukci.
1. novostavba bytu nebo bytového domu,
2. změna dokončené stavby, přičemž změnou dokončené stavby se pro účely této výzvy
rozumí: a) stavební úprava, kterou vznikne byt, s výjimkou stavebních úprav v rodinném
domě,
b) nástavba nebo přístavba, kterou vznikne byt, s výjimkou nástavby nebo přístavby v
rodinném domě, pokud nevznikne z rodinného domu bytový dům,
c) stavební úprava rodinného domu, kterou vznikne bytový dům,
d) stavební úpravy existujících ubytovacích kapacit, které ale v současném stavu není
možné obývat, s výjimkou stavebních úprav v rodinném domě,
e) stavební úpravy bytu, v jejichž důsledku dojde k navýšení kapacit dostupného (vč.
sociálního) nájemního bydlení.