Dotace na infrastrukturu sociálních služeb

Z dotace můžete financovat:

  • pořízení objektů
  • výstavbu a stavební úpravy (přístavby, rekonstrukce)
  • pořízení vybavení
  • nákup vozidel 

 

Program je určen pro všechny ambulantní, terénní a pobytové sociální služby dle zákona o sociálních službách s výjimkou pobytových služeb pro seniory. Žádat tak mohou:

  • obce a organizace zřizované nebo zakládané obcemi
  • nestátní neziskové organizace
  • církve – církevní organizace
  • dobrovolné svazky obcí a organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí
  • kraje a organizace zřizované nebo zakládané kraji
  • organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace

 

Příjem žádostí bude zahájen v červnu 2021.

 

Pro získání více informací kontaktujte LKA!

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________