Dotace na chodníky a cyklostezky

 

Z dotace můžete financovat:

 • výstavbu, rekonstrukci nebo úpravy chodníků
 • výstavbu, rekonstrukci nebo bezbariérové úpravy nástupišť linkových spojů a veřejné hromadné dopravy (MHD, integrované dopravy, atd.)
 • výstavbu, rekonstrukci nebo stavební úpravy vlastních autobusových zálivů
 • úpravy směřující ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy na silnicích I., II. nebo III. třídy.
 • výstavbu nebo rekonstrukci přechodů pro chodce, které navazují na chodníky
 • výstavbu nebo rekonstrukci míst pro přecházení, lávek a podchodů pro chodce, které navazují na chodníky
 • nasvětlení přechodů pro chodce
 • světelné signalizační zařízení řídící provoz samostatného přechodu pro chodce
 • úpravy vjezdu do obce
 • světelné signalizační zařízení pro řízení provozu na izolované dynamicky řízené křižovatce
 • měřiče rychlosti vozidel s informativními ukazateli okamžité rychlosti vozidel

 

Z dotace můžete financovat:

 • výstavbu cyklistické stezky
  • v rámci výstavby cyklistické stezky lze také poskytnout příspěvek na výstavbu nebo rekonstrukci sdružených přechodů pro chodce a přejezdů pro cyklisty, které jsou součástí stezky pro cyklisty a chodce (společné anebo dělené) a jejich nasvětlení
 • opravu cyklistické stezky
 • zřizování jízdních pruhů pro cyklisty na místních komunikacích nebo na silnicích II. nebo III. třídy

 

Výzva bude vyhlášena koncem září / začátkem října; příjem žádostí se předpokládá do konce ledna 2022.

 

Pro získání více informací kontaktujte LKA!

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________