Chodníky ve Vyžlovce

Bezpečnost chodců ve Vyžlovce zvýší nové chodníky podél Pražské ulice. Oproti pohybu trávou u krajnice výrazné zlepšení. Projekt byl podpořen z prostředků IROP prostřednictvím MAS Říčansko, a to ve výši 3,2 mil. Kč

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________