Byly vyhlášeny dotace na rozvoj regionů z MMR

Jako každý rok, i letos došlo ze strany MMR k vyhlášení dotačních výzev v rámci programu Podpora rozvoje regionů. Níže naleznete stručný přehled, další detaily s Vámi rádi probereme při osobní konzultaci.

 

Z dotace lze financovat:

 • všechny konstrukční vrstvy vozovek a krajnic, odpočívky, přidružené a přídatné pruhy, parkovací zálivy včetně zastávkových pruhů linkové osobní dopravy
 • místní komunikace vedené na mostních objektech (nadjezdy), včetně těchto objektů
 • dále pokud jsou nedílnou součástí obnovy dané místní komunikace:
     – obnovu kanalizace, včetně úprav k odvádění vody z této komunikace,
     – obnovu propustků, ostatních povrchových odvodňovacích zařízení, galérií, opěrných, zárubních, obkladních a parapetních zdí, taras, násypů a svahů, dělicích pásů, příkopů.


Výše dotace:

 • pro obce do 3 000 obyvatel 80%, pro obce s 3 000 – 10 000 obyvatel 70%, v obou případech max. 10 mil. Kč

 

 

Z dotace lze financovat:

 • rekonstrukci, modernizaci, přestavbu i přístavbu veřejných budov:
  a. kulturní domy
  b. budovy se sídlem obecních úřadů
  c. knihovny
  d. školní budovy určené pro výuku mateřské školy, základní školy, včetně prostor pro družinu a školní jídelnu
  e. multifunkční domy


Výše dotace:

 • pro obce do 3 000 obyvatel 80%, max. 10 mil. Kč, pro obce s 3 000 – 10 000 obyvatel 70%, max. 20 mil. Kč

 

Z dotace lze financovat:

 • obnovu školních hřišť (multifunkční a víceúčelová hřiště a sportoviště apod.), které slouží pro hodiny
  tělesné výchovy
 • obnovu školních tělocvičen


Výše dotace:

 • pro obce do 3 000 obyvatel 80%, max. 5 mil. Kč, pro obce s 3 000 – 10 000 obyvatel 70%, max. 5 mil. Kč

 

Z dotace lze financovat:

 • obnovu nebo vybudování veřejných sportovišť
 • obnovu nebo vybudování dětských hřišť
 • výstupy musí sloužit široké veřejnosti a jejich užívání není zpoplatněno


Výše dotace:

 • pro obce do 3 000 obyvatel 80%, max. 2 mil. Kč, pro obce s 3 000 – 10 000 obyvatel není tento dotační titul vyhlášen

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________