Podpora bydlení od Ministerstva pro místní rozvoj

 

 

Neváhejte nás kontaktovat, příjem žádostí byl již zahájen! Rádi Vám poradíme a pomůžeme i s přípravou dalších podobných projektů.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Cyklostezky ani kabiny pro sportovce EU nepodpoří, mimořádnou podporu získá zdravotnictví, IZS a sociální služby

Rok 2020 byl dramatický až do samého závěru. Po náročných vyjednáváních se podařilo koncem prosince schválit dva dokumenty, které jsou pro odvětví dotací určující: státní rozpočet České republiky na rok 2021 a rozpočtový rámec EU na období 2021-2027. Oba rozpočty obsahují mnoho příležitostí pro financování nejrůznějších investičních projektů v České republice.

V polovině ledna došlo rozuzlení také další drama, kterému jsme věnovali pozornost na podzim minulého roku: mimořádná podpora s názvem React-EU, díky které má Česká republika do konce roku 2023 získat navíc 25 miliard korun od EU, aby se lépe vyrovnala s následky pandemie nemoci COVID-19. Původně uvažovaná podpora výstavby cyklistické infrastruktury a kabin pro sportovce byla z programu vyřazena a všechny prostředky půjdou do zdravotnictví, IZS a sociálních služeb. V následujících měsících se tedy rozhodne, zda Česká republika zvládne tuto pomoc smysluplně a beze zbytku využít.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

LKA Vám přeje příjemné prožití svátků vánočních, šťastný rok 2021 a pevné zdraví!

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nově vyhlášené výzvy pro obce, podání projektů končí už 21.12.2020

 

MÍSTNÍ KOMUNIKACE
VE MĚSTECH I OBCÍCH

obnova komunikací včetně zastávkových pruhů
a odvodnění

Výše dotace až 80%
do 10 mil. Kč

TĚLOCVIČNY
A SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ

rekonstrukce, obnova a vybudování tělocvičen a sportoviště pro ZŠ

Výše dotace: až 80%
do 5 mil. Kč

REKONSTRUKCE
VEŘEJNÝCH BUDOV

rekonstrukce budov
kulturní a obecní domy
nebo školní budovy

Výše dotace: až 80%
do 10 mil. Kč

OBNOVA MOSTKŮ
A PARKOVACÍCH MÍST

obnova mostů i lávek,
také parkovací a odstavná místa v obci

Výše dotace až 80%
do 5 mil. Kč

PŘÍPRAVA PRO
DOSTUPNOST SLUŽEB

rekonstrukce a dostavba budov
pro obchody a lékařskou péči

Výše dotace: až 80%
do 2 mil. Kč

AKTIVNÍ A PASIVNÍ
ODPOČINEK

fotbalová, workoutová či dětská hřiště i s oplocením
a sociálním zázemím

Výše dotace: až 80%
do 2 mil. Kč

 

Podrobnosti k dotačním výzvám Vám rádi sdělíme osobně nebo telefonicky. V případě zájmu nás kontaktujte.

Evropské miliardy do cyklostezek, nebo do kabin pro sportovce?

O využití prostředků z REACT-EU se rozhodne v následujících týdnech. Malé drama, které může ovlivnit investiční plány mnoha obcí a měst v České republice, se odehrávalo v posledních týdnech a na jeho rozuzlení zatím stále čekáme.

Evropská komise rozhodla v květnu letošního roku o navýšení kohezních fondů na období 2014-2020 o dodatečných 55 miliard EURO v reakci na krizi způsobenou pandemií koronaviru. Tyto dodatečné prostředky mají členským státům pomoci řešit problémy způsobené přímo šířením viru (například ve zdravotnictví), ale také nepřímé dopady jako je propad ekonomiky či zvýšení nezaměstnanosti.

Na Českou republiku připadá z plánovaného balíku peněz asi jedna miliarda EURO, tedy zhruba 25 miliard korun. O jejich využití rozhoduje česká vláda po diskusi s Evropskou komisí a dalšími partnery. Vláda na konci července 2020 schválila, že veškeré tyto prostředky budeme čerpat prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Zároveň vzala na vědomí výčet konkrétních aktivit, na které mohou být prostředky využity: zdravotnictví, integrovaný záchranný systém, sociální služby a cyklodoprava. Konkrétní rozdělení mělo být vyjasněno během podzimu, mnoho měst a obcí s plánovanými projekty nových cyklostezek se ale již začalo připravovat na dotační výzvu, která měla být vyhlášena ještě do konce roku 2020.

Vláda ovšem všechny překvapila svým nenadálým rozhodnutím v polovině října, kdy vyřadila z podporovaných aktivit cyklodopravu a nahradila ji výstavbou kabin pro sportovce a domovů pro seniory v pasivním energetickém standardu. Rozhodnutí vlády měl následně stvrdit Monitorovací výbor IROP 23.10.2020. Kvůli negativní reakci Evropské komise bylo ale rozhodnutí odloženo na příští zasedání výboru, které se plánuje na konec listopadu. Otázka, zda výstavba cyklistické infrastruktury dostane dodatečnou finanční injekci, tak zůstává otevřená.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________