LKA Vám přeje příjemné prožití svátků vánočních, šťastný rok 2021 a pevné zdraví!

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nově vyhlášené výzvy pro obce, podání projektů končí už 21.12.2020

 

MÍSTNÍ KOMUNIKACE
VE MĚSTECH I OBCÍCH

obnova komunikací včetně zastávkových pruhů
a odvodnění

Výše dotace až 80%
do 10 mil. Kč

TĚLOCVIČNY
A SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ

rekonstrukce, obnova a vybudování tělocvičen a sportoviště pro ZŠ

Výše dotace: až 80%
do 5 mil. Kč

REKONSTRUKCE
VEŘEJNÝCH BUDOV

rekonstrukce budov
kulturní a obecní domy
nebo školní budovy

Výše dotace: až 80%
do 10 mil. Kč

OBNOVA MOSTKŮ
A PARKOVACÍCH MÍST

obnova mostů i lávek,
také parkovací a odstavná místa v obci

Výše dotace až 80%
do 5 mil. Kč

PŘÍPRAVA PRO
DOSTUPNOST SLUŽEB

rekonstrukce a dostavba budov
pro obchody a lékařskou péči

Výše dotace: až 80%
do 2 mil. Kč

AKTIVNÍ A PASIVNÍ
ODPOČINEK

fotbalová, workoutová či dětská hřiště i s oplocením
a sociálním zázemím

Výše dotace: až 80%
do 2 mil. Kč

 

Podrobnosti k dotačním výzvám Vám rádi sdělíme osobně nebo telefonicky. V případě zájmu nás kontaktujte.

Evropské miliardy do cyklostezek, nebo do kabin pro sportovce?

O využití prostředků z REACT-EU se rozhodne v následujících týdnech. Malé drama, které může ovlivnit investiční plány mnoha obcí a měst v České republice, se odehrávalo v posledních týdnech a na jeho rozuzlení zatím stále čekáme.

Evropská komise rozhodla v květnu letošního roku o navýšení kohezních fondů na období 2014-2020 o dodatečných 55 miliard EURO v reakci na krizi způsobenou pandemií koronaviru. Tyto dodatečné prostředky mají členským státům pomoci řešit problémy způsobené přímo šířením viru (například ve zdravotnictví), ale také nepřímé dopady jako je propad ekonomiky či zvýšení nezaměstnanosti.

Na Českou republiku připadá z plánovaného balíku peněz asi jedna miliarda EURO, tedy zhruba 25 miliard korun. O jejich využití rozhoduje česká vláda po diskusi s Evropskou komisí a dalšími partnery. Vláda na konci července 2020 schválila, že veškeré tyto prostředky budeme čerpat prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Zároveň vzala na vědomí výčet konkrétních aktivit, na které mohou být prostředky využity: zdravotnictví, integrovaný záchranný systém, sociální služby a cyklodoprava. Konkrétní rozdělení mělo být vyjasněno během podzimu, mnoho měst a obcí s plánovanými projekty nových cyklostezek se ale již začalo připravovat na dotační výzvu, která měla být vyhlášena ještě do konce roku 2020.

Vláda ovšem všechny překvapila svým nenadálým rozhodnutím v polovině října, kdy vyřadila z podporovaných aktivit cyklodopravu a nahradila ji výstavbou kabin pro sportovce a domovů pro seniory v pasivním energetickém standardu. Rozhodnutí vlády měl následně stvrdit Monitorovací výbor IROP 23.10.2020. Kvůli negativní reakci Evropské komise bylo ale rozhodnutí odloženo na příští zasedání výboru, které se plánuje na konec listopadu. Otázka, zda výstavba cyklistické infrastruktury dostane dodatečnou finanční injekci, tak zůstává otevřená.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Schváleno rozdělení nových finančních prostředků z EU do IROP

 

DOMOVY PRO SENIORY

 

Odhad alokace
2,6 až 3 mld. Kč

SPORT: KABINY A ZÁZEMÍ

 

Odhad alokace
4,2 až 4,8 mld. Kč

INTEGROVANÝ
ZÁCHRANNÝ SYSTÉM

 

Odhad alokace
5,1 až 5,8 mld. Kč

 

Podrobnosti Vám rádi sdělíme osobně nebo telefonicky. V případě zájmu nás kontaktujte.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Investiční dotace pro obce pokračují

Navzdory probíhající pandemii nemoci COVID-19 stát neplánuje rušit či redukovat existující investiční dotační programy pro obce. Novela státního rozpočtu na rok 2020, kterou 24. března schválila Poslanecká sněmovna, žádné škrty v této oblasti nepřinesla. Je naopak pravděpodobné, že ve snaze rozhýbat ekonomiku zasaženou jarním „zabržděním“ vláda podpoří veřejné investice, a to včetně investic obcí. Například už 30. března odsouhlasila navýšení rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení o 100 milionů korun na projekty regenerací veřejných prostranství na sídlištích.

Nově je také vyhlášena dotační výzva Ministerstva zemědělství na budování vodovodů a kanalizací s alokací jedné miliardy korun.

Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) chystá vyhlášení tradičních výzev na zvýšení bezpečnosti dopravy (výstavbu a rekonstrukce chodníků) a budování cyklostezek.

Beze změny probíhá také dotační výzva Ministerstva pro místní rozvoj na regeneraci brownfieldů pro nepodnikatelské využití. Žádosti jsou přijímány do 11. května 2020.

Věřím, že politika státu jde správným směrem a může pomoci zabránit hlubokému propadu českého hospodářství. Zásadní bude ale také odvaha jednotlivých správců veřejných rozpočtů, starostek a starostů, zastupitelek a zastupitelů, nezastavit plánované investice ve svých městech a obcích kvůli obavám z krátkodobého výpadku daňových příjmů. Věřím, že společné investiční úsilí státu, krajů a obcí může pomoci „vykolejenou“ ekonomiku České republiky vrátit zpátky na trať.

Zaměstnanci LKA jsou připraveni přiložit ruku k dílu a s investicemi obcím také pomoci. Zašlete nám prosím svoje záměry. Pokusíme se pro ně najít vhodné zdroje financování a urychlit tak jejich realizaci.

Společně to zvládneme.
Jan Jirka, projektový analytik