Výzva z NPO na infrastrukturu sociálních služeb

Ministerstvo práce a sociálních věcí plánuje do konce března vyhlásit investiční dotační výzvu z Národního plánu obnovy zaměřenou na infrastrukturu sociálních služeb.

Předpokládané parametry výzvy:

 • žádat budou moci kraje, obce, městské části (včetně Prahy), jejich příspěvkové organizace, dobrovolné svazky obcí, obecně prospěšné společnosti, ústavy, spolky, církve, církevní organizace a církevní právnické osoby,
 • dotace až 100 % způsobilých výdajů. DPH bude nezpůsobilým výdajem, tudíž reálná výše dotace je necelých 83 %,
 • horní hranice způsobilých výdajů bude 60 až 100 milionů korun,
 • alokace výzvy je 8 miliard korun.

Výše podpory až 100 %

 

Pro získání více informací kontaktujte LKA!

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Výzva z NPO na budování kapacit dětských skupin

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo investiční dotační výzvu z Národního plánu obnovy zaměřenou na budování kapacit dětských skupin.

Parametry výzvy:

 • žádat budou moci kraje, obce, městské části (včetně Prahy), jejich příspěvkové organizace, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace, veřejné školy a výzkumné instituce, nadace a nadační fondy, obecně prospěšné společnosti, ústavy, spolky, církve, církevní organizace a církevní právnické osoby,
 • alokace výzvy je 2,74 mld. Kč,
 • výzva kolová (rozdělena na 3 kola),
 • žádosti se budou podávat do 30.6.2022 (1. kolo), do 30.9.2022 (2. kolo) a do 30.11.2022 (3.kolo),

Výše podpory až 100 %

 

Pro získání více informací kontaktujte LKA!

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Výzva NPŽP na hospodaření se srážkovou vodou

Mezi podporované aktivity patří například:

 • akumulační podzemní nádrže na zachytávání srážkových vod a jejich opětovné využití
 • výměna nepropustných zpevněných povrchů za propustné
 • povrchová vsakovací a retenční zařízení doplněná zelení
 • dešťové zahrady
 • povrchové či podzemní retenční prostory s regulací odtoku do povrchových vod nebo kanalizace
 • povrchové akumulační nádrže navržené v přírodě blízké podobě, které budou doplňkově plnit i ekosystémové funkce

 

Výše podpory až 100%

 

Příjem žádostí je od 12. ledna 2022 nejpozději do 31. srpna 2022 nebo do vyčerpání alokace.

!! V minulých letech došlo k vyčerpání během několika málo dní !!

 

Pro získání více informací kontaktujte LKA!

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________