Aktualita

Co je
nového?

Výzva

Semináře

Vydařené
projekty

Získejte dotaci na zdroje pitné vody

 

Předmětem podpory je:

  • realizace nových nebo regenerace stávajících zdrojů vody pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou
  • realizace nových nebo zkapacitnění, případně rekonstrukce nefunkčních přivaděčů pitné vody
  • realizace průzkumných vrtů za účelem vyhledání zdrojů pitné vody pro zásobování obyvatelstva

 

Příjem žádostí je do 30. 6. 2021, nejpozději však do vyčerpání alokace.

 

Pro získání více informací kontaktujte LK Advisory!