Aktualita

Co je
nového?

Výzva

Semináře

Vydařené
projekty

Domovní čistírny odpadních vod

Oblíbené dotace se vrací. Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje výzvu na zlepšení čištění splaškových vod pomocí domovních čistíren pro oblasti, kde není z technického či ekonomického hlediska možnost připojení nemovitostí ke stokové síti zakončené ČOV.

Příjem žádostí probíhá od 2.3.2020 do 30.6.2021 Alokace výzvy je 200 000 000  Kč.

Provedeme Vás celou přípravou žádosti i realizací.