Aktuality

Co je
nového?

Výzva

Semináře

Vydařené
projekty

Nejnovější aktualita

Investiční dotace pro obce pokračují

Navzdory probíhající pandemii nemoci COVID-19 stát neplánuje rušit či redukovat existující investiční dotační programy pro obce. Novela státního rozpočtu na rok 2020, kterou 24. března schválila Poslanecká sněmovna, žádné škrty v této oblasti nepřinesla. Je naopak pravděpodobné, že ve snaze rozhýbat ekonomiku zasaženou jarním „zabržděním“ vláda podpoří veřejné investice, a to včetně investic obcí. Například už 30. března odsouhlasila navýšení rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení o 100 milionů korun na projekty regenerací veřejných prostranství na sídlištích.

Nově je také vyhlášena dotační výzva Ministerstva zemědělství na budování vodovodů a kanalizací s alokací jedné miliardy korun.

Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) chystá vyhlášení tradičních výzev na zvýšení bezpečnosti dopravy (výstavbu a rekonstrukce chodníků) a budování cyklostezek.

Beze změny probíhá také dotační výzva Ministerstva pro místní rozvoj na regeneraci brownfieldů pro nepodnikatelské využití. Žádosti jsou přijímány do 11. května 2020.

Věřím, že politika státu jde správným směrem a může pomoci zabránit hlubokému propadu českého hospodářství. Zásadní bude ale také odvaha jednotlivých správců veřejných rozpočtů, starostek a starostů, zastupitelek a zastupitelů, nezastavit plánované investice ve svých městech a obcích kvůli obavám z krátkodobého výpadku daňových příjmů. Věřím, že společné investiční úsilí státu, krajů a obcí může pomoci „vykolejenou“ ekonomiku České republiky vrátit zpátky na trať.

Zaměstnanci LKA jsou připraveni přiložit ruku k dílu a s investicemi obcím také pomoci. Zašlete nám prosím svoje záměry. Pokusíme se pro ně najít vhodné zdroje financování a urychlit tak jejich realizaci.

Společně to zvládneme.
Jan Jirka, projektový analytik

Domovní čistírny odpadních vod

Oblíbené dotace se vrací. Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje výzvu na zlepšení čištění splaškových vod pomocí domovních čistíren pro oblasti, kde není z technického či ekonomického hlediska možnost připojení nemovitostí ke stokové síti zakončené ČOV.

Příjem žádostí probíhá od 2.3.2020 do 30.6.2021 Alokace výzvy je 200 000 000  Kč.

Provedeme Vás celou přípravou žádosti i realizací.

Konečně zajímavý dotační titul na nájemní bydlení pro obce

Vláda schválila 17.2.2020 úpravu podmínek dotačního programu „Výstavba pro obce“, v rámci kterého poskytuje Státní fond rozvoje bydlení (SFRB) dotaci až 100% na pořízení a výstavbu obecních nájemních bytů. Významně rozšířila okruh osob, které je možné v dotovaných bytech ubytovat: například u jednočlenných domácností jde o osoby s čistým příjmem 20 tisíc korun měsíčně a méně. Nově je také možné čerpat dotaci na vznik sociálních bytů v nevyužívaných rodinných domech.

Na základě novelizovaného nařízení vlády upraví SFRB v příštích týdnech podmínky aktuálně vyhlášené dotační výzvy, o kterou dosud nebyl ze strany obcí valný zájem. Očekáváme, že po úpravě podmínek bude naopak zájem žadatelů veliký, proto doporučujeme připraveným žadatelům s podáním žádosti neotálet.